Etunimi
Maria
Sukunimi
Sipilä
Organisaatio
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

Yhdessä tehden
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ennaltaehkäisy
Yhteiskehittäminen
Perhepalvelut

Palvelupolku Nepsy_osaajaverkoston käynnistäminen alueella
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Moniammatillisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Yksi yhteydenotto riittää
Toimintamalli
Perhepalvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Terveydenhuolto

Kokonaisuudet, joissa mukana