Etunimi
Katja
Sukunimi
Kankaanpää
Organisaatio
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

Saattaja-apu kansikuva
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ikääntyminen

Vapaaehtoistoiminnanmalli kansikuva
Toimintamalli
Ikääntyminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kansalaistoiminta
Osallisuus
Kaveri- ja ystävätoiminta

Ystävätoiminta kansikuva
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Osallisuus

Kokonaisuudet, joissa mukana

Logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Monialaisuus

IkäKoti
Kokonaisuus
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotihoito
Kuntoutus
Aikuissosiaalityö
Muistisairaudet