Ikäihmiset saavat koulutetuista vapaaehtoisista saattaja-apua kertaluonteisiin asiointeihin, joita he eivät pysty itsenäisesti suorittamaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Saattaja-apu vapaaehtoistoimintana
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäihmiset saavat koulutetuista vapaaehtoisista saattaja-apua kertaluonteisiin asiointeihin, joita he eivät pysty itsenäisesti suorittamaan.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Seinäjoki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Saattaja-apu malli

Luotu

27.09.2023

Viimeksi muokattu

16.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin avulla voidaan tarjota pop-up tyyppistä vapaaehtoistoimintaa siitä kiinnostuneille ihmisille. Vapaaehtoiset voivat osallistua saattaja-avun tehtäviin omien aikataulujen mukaisesti.   

Toimintaympäristö **

Yhä enemmän ikäihmisiä asuu kotona ja ikääntymisen myötä apua voidaan tarvita arjen asiointeihin, joita he eivät pysty enää itsenäisesti suorittamaan. Koulutetuista vapaaehtoisista koostuvasta saattaja-avusta voidaan tarjota tukea ja turvaa arjen kertaluonteisiin asiointeihin, kuten esimerkiksi terveydenhuollon palveluihin tai kauppaan. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat saattaja-avusta kiinnostuneet vapaaehtoiset sekä palvelua tarvitsevat ikäihmiset. 

Kansikuva
Saattaja-apu kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä