Etänä yhdessä: Näin järjestät ideariihen verkossa

Ideariihi, aivoriihi, brainstorming - rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ideariihen tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon luovia ideoita lyhyessä ajassa. Ideariihen toteutuksesta on monenlaisia variaatioita, ja tiesitkö, että ideariihen voi järjestää myös etänä! Innokylän Etänä yhdessä blogisarjan viimeisessä osassa digitaalisen oppimisen asiantuntija Sari Marttila esittelee yhden hyväksi toteamansa tavan virtuaalisen ideariihen järjestämiseen. Nappaa tästä Sarin vinkit käyttöön! 

Alla esittelen itse paljon käyttämäni tavan toteuttaa ideariihi virtuaalisesti. Tässä ideariihessä virittäydytään, ideoidaan, käydään ideat yhteisesti läpi, priorisoidaan sekä lopuksi valitaan parhaat ideat. 

Valmistelut

Virtuaaliseen ideariiheen tarvitset kokoustyökalun (esim. Skype, Zoom, Teams) sekä yhteisen valkotaulun tai muun virtuaalisen tilan (esim. Skype luonnoslehtiö, Padlet, Flinga, Miro, Google Jamboard). Aikaa työskentelyyn on hyvä varata 1-3 tuntia, mutta lyhyemmässäkin ajassa voit toki järjestää tutulla porukalla pikaideoinnin. 

Virittäytyminen

Työpajamainen työskentely kannattaa aloittaa aina virittäytymisellä. Se auttaa osallistujia pääsemään ”samalle sivulle” ja luovaan mielentilaan. Virittäytymisvaiheessa kannattaa luoda pohja ideoinnille esimerkiksi käymällä läpi nykytilaa ja luomalla yhteistä näkemystä käsillä olevaan aiheeseen. Käytä virittäytymisvaiheessa myös jotain menetelmää, joka saa luovuuden heräämään. Itse tykkään käyttää kuvakorttimenetelmää, joka on helppo ja nopea tapa virittäytyä yhteisen ideoinnin ääreen. Menetelmää voi myös soveltaa helposti käyttämällä kuvien sijaan vaikka värejä tai muotoja. 
 

kuva ideoivista ihmishahmoista

Menetelmävinkki: Kuvakortit

  • Kokoa esimerkiksi PowerPoint-dialle 9-12 eritunnelmaista kuvaa ja numeroi ne.

  • Pyydä jokaista osallistujaa valitsemaan kuva (esim. ”Mikä fiilis juuri nyt?” tai ”valitse kuva, joka kuvastaa meidän nykytilaa asian x suhteen”).

  • Pyydä kutakin kertomaan valinnastaan, minkä kuvan valitsi ja miksi/mitä se hänen mielestään kuvastaa.

Ideointi

Ideointivaiheessa keskeistä on tuottaa mahdollisimman paljon ideoita ennakkoluulottomasti. Ideointivaihe voi kestää esimerkiksi 5-20 min. Tänä aikana kaikki tuottavat ideoita yhteiseen virtuaaliseen tilaan. Anna mahdollisimman selkeä tehtävänanto ja kirjaa se näkyville.

Tässä vaiheessa hyviä periaatteita ovat mm:

  • Tähdätään määrään: korosta, että nyt tavoitellaan laadun sijasta suurta määrää ideoita. Ideat voivat olla pieniä tai suuria ja ne voivat olla ”itsestään selviä” tai hyvinkin epätavallisia ja luovia
  • Ei kritisoida: omia tai toisten ideoita ei kritisoida. Kaikki ideat kirjataan ilman sensuuria.
  • Toisten ideoita saa jatkojalostaa: huolehtikaa yhdessä, että tässäkään ei kritisoida ideoita,  ”Joo, ja…” lisäykset toimivat paremmin.

Ideoiden läpikäynti

Käy läpi kaikki ideat ja varmista, että jokainen ymmärtää ne. Voitte tässä vaiheessa myös yhteisen keskustelun avulla täydentää, jatkojalostaa ja lisätä ideoita (Muista: tässäkään vaiheessa ei kritisoida, arvostella tai arvioida ideoita). Täysin päällekkäisistä ideoista voi poistaa ylimääräiset kappaleet (muista kuitenkin, että sanamuotoeroilla voi olla väliä!). Itse tykkään ryhmitellä lähes identtiset ideat vierekkäin, mutta jokaisella on vähän oma tapansa työskennellä. Kokeile ja löydä oma tapasi. 

Priorisointi

Kun ideat on tuotettu ja käyty läpi voitte lähteä priorisoimaan ideoita. Tähän on monta tapaa. Voit pyytää osallistujia antamaan äänen ”viidelle parhaalle idealle” tai ”viidelle toteutuskelpoisimmalle idealle” tai jakaa 5 tai vaikkapa 10 ääntä vapaasti (samalle idealle siis voi antaa vaikka kaikki äänensä). Ohjeista, millaista merkintätapaa käytetään äänestämiseen (Skype-luonnoslehtiössä leimasin (vihreä väkänen), Jamboard ja Miro -alustoilla esim. numerot, Padletissa sydämiä ”tykkäyksen" merkiksi).

Kannustan käyttämään sellaisia priorisointitapoja, joilla parhaat ideat nousevat esille, mutta samalla ei tule listausta ”huonoimmista ideoista” (mikä syntyy helposti, jos kaikille ideoille pitää antaa arvosana/pisteitä/tähtiä tms.).

Valinta

Nyt voitte käydä läpi äänestyksen tulokset: mitkä ideat saivat eniten ääniä ja tulivat valituiksi jatkotyöstöön/toteutukseen. Merkitse nämä ideat selvästi tai vaikkapa nosta ne selvästi erilleen muista. Kysy vielä osallistujilta, ovatko he samaa mieltä valittavista asioista. Keskustelkaa tarvittaessa (esim. joskus voi olla tarpeen yhdistää kahden samantyyppisen idean äänet ja nostaa tämä yhdistetty idea listalle).

Jos haluat varmistaa, että kaikki hyväksyvät valinnan ja ovat siihen sitoutuneita, voit vielä järjestää äänestyksen: Esim. Asteikolla 1-5 (1=erittäin tyytymätön, 5= erittäin tyytyväinen), miten tyytyväinen olet tähän valintaan? Vastaukset kirjataan chattiin. Jos joku valitsee arvon 1-2, kysy heiltä nimellä: miten valintaa tulisi muuttaa, että olisit siihen tyytyväinen?

Kuva
kuva virtuaalisesta valkotaulusta, johon on koottu ideoita
Esimerkki Skype-luonnoslehtiön avulla toteutetun ideointiprosessin lopputuotoksesta

Ideointi ja työpajatyöskentely onnistuu myös virtuaalisesti ja erilaisia työskentelyalustoja on jo paljon käytössä. Virtuaalinen ideariihi onnistuu helposti ja nopeasti ja tekee etäkokouksista myös innostavia! Kannustan sinua kokeilemaan rohkeasti ja myös soveltamaan muita ideointimenetelmiä virtuaalityöskentelyssä. Tässä kirjoituksessa esittelemäni virtuaalinen ideariihi löytyy nyt myös  Innokylän työkaluista. Toivottavasti otat sen käyttöön!

 

Sari Marttila, digitaalisen oppimisen asiantuntija, Maanmittauslaitos

Innokylän Etänä yhdessä -blogisarjassa Maanmittauslaitoksen digitaalisen oppimisen asiantuntija Sari Marttila jakaa parhaat vinkkinsä onnistuneen virtuaalitilaisuuden järjestämiseen. Tämä oli blogisarjan viimeinen osa.

Lue myös Sarin aiemmat kirjoitukset: