Innovaatio- ja strategiaverkoston toiminta rakentuu yhdessä ideoiden

Innovaatio- ja strategiaverkoston toiminta starttasi verkkoklinikalla 8.9. Uusi verkosto sai innostuneen vastaanoton, jonka perusteella sote-alan yhteiskehittämistä edistävälle verkostolle on selkeä tarve. Tulevien tilaisuuksien teemoja ja verkoston toimintaa päästiin ideoimaan yhdessä. Tästä on hyvä jatkaa!

 

Kuva
Verkostosanapilvi
Verkkoklinikan 8.9. osallistujia sanapilvenä

Innovaatio- ja strategiaverkosto kokoontui ensimmäisen kerran verkkoklinikalla 8.9. Teemana oli "Sote-ammattilaisten innostaminen innovaatiotoimintaan". Paikalla oli yhteiskehittämisestä kiinnostuneita toimijoita laajasti kunnista ja kuntayhtymistä, järjestöistä, valtionhallinnosta, sairaanhoitopiireistä, yliopistoista ja yrityksistä. 

Uuden verkoston tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatiokyvykkyyttä ja yhteiskehittämistä, vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita, saada monipuolisesti alueiden ja eri sektorien edustajien ääni kuuluviin yhteiskehittävään keskusteluun, toimia ideoiden, kehityskohteiden, toimintatapojen ja kehittäjien törmäyttäjänä sekä tukea laajemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Verkoston toiminta perustuu vahvasti jäsenten osallistumiseen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toimintaa kehitetään kokeilujen kautta yhdessä oppien. 

Tilaisuuden perusteella yhteiskehittämistä edistävälle verkostolle on selkeä tarve: 

  • Yhdessä hyvä tulee!
  • Hienoa että tällainen verkosto syntyy <3
  • Aihe kiinnostaa ja siksi uskaltauduin mukaan verkostoitumaan.
  • Aamupäivän aiheet lähellä arkeani.
  • Mielenkiintoinen ja monipuolinen joukko koossa.
  • Hienoa, että tällainen verkosto on perustettu – kiva olla mukana.

Alueiden puheenvuorot saivat paljon kiitosta ja herättivät keskustelua. Verkoston tulevaa toimintaa ideoitaessa osallistujat toivoivat keskustelu- ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä konkreettista yhdessä työskentelyä.

Tavoitteeksi kansallinen yhteiskehittämisen malli

Verkoston tapaamisessa nousi esille myös tarve kansalliselle sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämismallille. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kaivataan aidosti toimivia, ketteriä käytäntöjä ratkaisujen kehittämiseen, kokeiluihin ja käyttöönottoon. Laajasti ja monipuolisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen asiantuntijoita osallistava verkosto voisi toimia innovaatioalustana uudenlaisen mallin yhteiskehittämiseen.

Yhteiskehittämisen mallia ehdotettiin verkoston yhteiseksi kehittämistehtäväksi. Yhteinen malli tukisi hyvinvointialueiden TKI- ja yhteiskehittämistoimintaa sekä osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamista valtakunnallisesti. Lisäksi mallia kehittäessä voitaisiin jakaa alueille jo rakentunutta innovaatio-osaamista valtakunnallisesti. Mallin kehittämisessä varmistettaisiin eri sidosryhmien, kuten kansalaisten, järjestöjen, yritysten sekä tutkimus- ja opetustoimijoiden osallisuutta ja näkökulmien kohtauttamista toiminnassa.

Teemat suunnitellaan yhdessä

Ensimmäisen verkkotilaisuuden osallistujat pääsivät ehdottamaan verkoston seuraavien tilaisuuksien alustusten aiheita ja priorisoimaan niitä Padlet-alustalla. 

Ehdotuksista on koostettu 3.11. verkkoklinikkaa varten kolme teemaa, joista voit äänestää omaa suosikkiasi:

  • Ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluiden kehittäminen
  • Monialaisten palvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Mistä aiheesta keskustelemme seuraavassa tapaamisessa? Äänestys on päättynyt

3.11. verkkoklinikan teemaksi valikoitui Ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen

Padletille lisättyjä ehdotuksia tullaan hyödyntämään laajemminkin tulevien verkkoklinikoiden alustusten, pienryhmäkeskustelujen sekä jatkuvampien innovointiaiheiden suunnittelussa. Osa ehdotetuista aiheista sopii myös yhteiskehittämisen mallin työstämistä tukevaan keskusteluun.

 

Ensimmäisen verkkoklinikan materiaali löytyy Innokylästä Innovaatio- ja strategiaverkoston kokonaisuudesta