Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen käsikirja on tarkoitettu kovaan käyttöön

THL on julkaissut käsikirjan, jonka avulla voi mallintaa, ohjata ja seurata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja. Käsikirja on syntynyt yhteiskehittämisen tuloksena moniammatillisessa verkostossa, jossa oli mukana laajasti sote-alan ammattilaisia ja tutkijoita. Merja Ikäheimo THL:stä kertoo blogissaan yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen prosessista ja siitä, miten uunituoretta käsikirjaa voi hyödyntää. 

Kuva
portaat pkpkverkosto

 

Teamsin ruudulla on laatikoita ja niissä tuttuja nimiä. On tullut aika laittaa pakettiin kahden vuoden yhteinen verkostotyö. Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen kehittämisverkoston, tutummin PKPK-verkoston, viimeisessä tapaamisessa tehtiin yhteenvetoa työskentelystä ja pohdittiin eri näkökulmista, miten käsikirjaa voitaisiin hyödyntää käytännön työssä.

Yhteiskehittäminen mahdollistaa eri näkökulmien huomioimisen

Itse en kaksi vuotta sitten keväällä arvannut, millaiseen oppimisprosessiin olin lähdössä mukaan. Yhteiskehittämisessä yhdistyy tavoitteellinen työskentely, tasavertainen osallistuminen ja salliva ilmapiiri, läpinäkyvyys ja avoimuus, palaute ja arviointi sekä tekemisen luovuus ja ilo. Yhteiskehittämisen näkökulmasta käsikirjan syntyprosessi on ollut ainutlaatuinen. Moniammatillinen osallistujajoukko käsikirjan kokoamisessa on ollut rikastuttava tekijä. Prosessin aikana on ollut aikaa pysähtyä eri näkökulmien kuulemiselle ja kaikkia yhdistävien tekijöiden etsimiselle. Koko matkan ajan myös tutkimus ja kehittäminen ovat kietoutuneet toisiinsa.

Olin prosessissa mukana "Innokylän piilokärkenä" fasilitoimassa työpajoja ja kiteyttämässä niissä käytyjä keskusteluja. Nämä jäsennellyt ja fasilitoidut keskustelut tuottivat materiaalia käsikirjaan. Lisäksi Innokylästä löytyy nyt työpajoissa testattuja työkaluja, joita voi hyödyntää palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen kehittämisessä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi käyttäjä- ja asiakasprofiilit ja ilmiökartta. Jos haluat käydä kurkkaamassa kehittämisprosessin materiaaleja tarkemmin, ne löytyvät myös Innokylästä Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen avoimesta kotipesästä.

Käsikirjasta käytännönläheistä tukea palvelukokonaisuuksien suunnitteluun

Tuore käsikirja tarjoaa selkeän tavan jäsentää monimuotoista sote-palvelujen kenttää palvelukokonaisuuksiksi ja -ketjuiksi, joissa voi olla mukana paitsi kunnallisia myös valtiollisia sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Kuulimmekin verkostotapaamisessa, että käsikirjassa esitettyä käytännönläheistä konseptia on jo hyödynnetty esimerkiksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja  Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus -hankkeen suunnitelmissa. 

Asiakasnäkökulmasta käsikirjan hyödyntäminen kiteytyy palveluiden, hoidon ja kohtaamisen kokonaisvaltaisuuteen. Käsikirja auttaa ammattilaisia näkemään asiakkaiden palvelut yksilöllisten tarpeiden kautta ja ottamaan heidät osallisina mukaan. Näkökulma muuttuu - ammattilaiset ovat asiakasta varten! Jotta näkökulma muuttuu, pohja ja valmiudet muutokselle ja palveluohjaukselliselle työotteelle tulisi luoda jo ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi indikaattoritietoa on osattava lukea ja sitä rikastuttavaa tietoa on osattava kerätä. Tilaa verkostomaiselle ajattelulle ja osaamiselle on raivattava. 

On aika liehuttaa lippuja

Osallistujille prosessin aikataulua kuvaava portaikko on varmasti jäänyt mieleen. Nyt ylimmällä tasanteella on aika ihailla maisemia - iloita siitä, mitä olemme yhdessä saaneet aikaan. Yllytänkin kaikkia mukana olleita hihkumaan ja liehuttamaan lippuja onnistuneen matkan kunniaksi. Hienoja ituja käytäntöön soveltamisesta on jo nähtävillä. Toivottavasti näemme sovellusten tuloksia Innokylässä ja tulevissa yhteisissä työpajoissa. Tulevaisuudessa näemme, miten moninaisesti onnistumme oppeja soveltamaan.

Merja Lyytikäinen

Merja Ikäheimo työskentelee erikoissuunnittelijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

pkpk verkosto