Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus

Kuvaa mua!
Toimintamalli
Lastensuojelu
Kuntoutus
Laitoshoito
Psykososiaalinen tuki
Sosiaalinen media

Uusi Piste - kokemusasiantuntijat osana matalan kynnyksen päihdepalveluja
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Päihdepalvelut
Yhteiskehittäminen
Kokeilu

Nalle, raskaana oleva ja vauvan töppöset
Toimintamalli
Terveyden edistäminen
Päihteet ja riippuvuudet
Elintavat
Äitiys- ja lastenpalvelut

Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Toimintamalli
Luonto
Osallisuus
Green care
Psykososiaalinen tuki

Toimintamalli
Työkyky

Toimintamalli
Itsemäärääminen
Päätöksenteko
Tukihenkilötoiminta

Yhteisasiakasohjaus
Toimintamalli
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Työkyky
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Työkyky
Asiakas- ja palveluohjaus