Toimintamallit

Toimintamallit

Iisakki - Iisalmen työkykytiimi logo
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Tiimityö

Työkykyohjelman logo
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Toimintakyky
Asiakastyö

Iisakki - Iisalmen työkykytiimi logo
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Osatyökykyisyys
Toimintakyky
Työkyky

Toimintamalli
Ikääntyminen
Elinikäinen oppiminen
Vanhuspalvelut
Vuorovaikutus

Toimintamalli
Osallisuus
Dialogisuus
Teatteri
Vuorovaikutus
Ympäristösuojelu

Vammaiskortin logo
Toimintamalli
Osallisuus
Apuvälineet
Kulttuuripalvelut
Avustaja

Pelastustoimen lähipalvelut
Toimintamalli
Lähipalvelut
Pelastustoimi
Hyvinvointialue
Yhteistyö
Ennaltaehkäisy

Toimintamalli
Vammaispalvelut
Osatyökykyisyys
Työhönvalmennus

Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Osatyökykyisyys
Vammaispalvelut

Matalan kynnyksen talousneuvonta on "osallisuuden palanen", jolla voidaan edistää heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.
Toimintamalli
Taloudellinen kestävyys
Psykososiaalinen tuki
Osallisuus
Aikuissosiaalityö

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakasosallisuus
Asiakastyö
Asiakassegmentointi
Asiakaslähtöisyys