Toimintamallit

Toimintamallit

Pohjanmaan perhekeskuksen johtamisrakenne (alustava)
Toimintamalli
Johtaminen
Perhepalvelut

Pohjanmaan perhekeskushanke logo
Toimintamalli
Perhepalvelut
Verkostot

Seitsemän henkilöä piirissä. Kuvattu ylhäältä alaspäin. Hymyilevät. Katseet ylöspäin. Ilmassa värikkäitä palloja.
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kulttuuri
Ikääntyminen
Toimintakyky
Osallisuus

Sateisena päivänä
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Syrjäytyminen
Psykososiaalinen tuki
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Kolmas sektori

Toimintamalli
Neuvola

Toimintamalli
Kuntoutus
Hoidontarve
Asiakas- ja palveluohjaus

Länsi-Uudenmaan perhekeskusmallin kansikuva
Toimintamalli
Perhepalvelut
Nuorisotyö
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Kuntoutus
Hyvinvointi

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Moniammatillisuus
Viestintä

Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto

Avoin olohuone ilman vaatimusta päihteettömyydestä
Toimintamalli
Osallisuus
Demokratia
Matalan kynnyksen palvelu
Yhdenvertaisuus
Yhteisöllisyys

Pyydä apua -napin logo
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Sähköinen asiointi
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto

Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Avosairaanhoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Mielenterveys