Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Digitaaliset palvelut
Palvelupolku

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Digitaaliset palvelut
Fysioterapia
Toimintaterapia

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Pitkäaikaissairaat
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Perusterveydenhuolto

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Yhteistyö

Hyvinvointiresepti_LUMI
Toimintamalli
Kulttuurihyvinvointi
Luonto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielen hyvinvointi

Työntekijä opastaa asiakasta mobiilisovelluksen käytössä.
Toimintamalli
RRP
Digitaaliset palvelut
Vieraskielisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Toimintakyky
Ikääntyminen
Kuntoutus