Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Yhteiskehittäminen
Fasilitointi ja osallistuminen

Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Syrjäytyminen
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys

logo
Toimintamalli
Perhepalvelut
Johtaminen

Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Monialaisuus
Yhteiskehittäminen
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Kehittämisen lähtökohtana toimii Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöinen hyvinvointikäsitys.
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Avosairaanhoito
Saatavuus
Hoitotakuu

Immalan Loisteen senioritalo
Toimintamalli
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Turvallisuus

Toimintamalli
Arviointi
Kotihoito
Kuntoutus
Toimintakyky
Moniammatillisuus

Toimintamalli
Oppisopimus
Kotihoito
Asumispalvelut

Kotihoidon muutosagentit
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Kotihoito
Ikääntyminen
Hyvinvointiteknologia

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamalli.
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteiskehittäminen
Yliopisto
Ammattikorkeakoulu