Perheintensiivitiimi toimintamalli, Satakunnan HVA, (RRP, P4, I1)

Perheintensiivitiimi on moniammatillinen tiimi, joka työskentelee lastensuojelun avohuollon tukena. Tiimi tarjoaa moniammatillista ja intensiivistä tukea perheelle tarpeiden mukaisesti. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen kotona. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perheintensiivitiimi toimintamalli, Satakunnan HVA, (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheintensiivitiimi on moniammatillinen tiimi, joka työskentelee lastensuojelun avohuollon tukena. Tiimi tarjoaa moniammatillista ja intensiivistä tukea perheelle tarpeiden mukaisesti. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen kotona. 

Toteutuspaikka
Toimintamallia kehitetään yhdessä Satakunnan hyvinvointialueen lastensuojelun avohuollon kanssa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

28.05.2024

Viimeksi muokattu

18.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Perheintensiivitiimin toiminta nivoutuu lastensuojelun avohuollon toiminnan oheen. Lastensuojelulaki määrittää laajasti lastensuojelun toimintaa. Suomen perustuslaki, Euroopan ihmisoikeussopimus sekä YK:n lapsenoikeuksien yleissopimus velvoittavat lasten etujen priorisoinnin viranomaistoiminnassa.

Perhekuntoutusta joudutaan tarjoamaan perheille toisinaan perheen oman kotipaikan ulkopuolella, mikä on perheiden kannalta haastavaa. Lisäksi ostopalveluna tuotettu perhetyö on kustannuksiltaan kallista. Lastensuojelun avohuollon tukitoimet ovat aina lähtökohtaisesti ensimmäisiä keinoja lapsiperheiden tukemiseksi ennen huostaanottoa tai sijoitusta. Haavoittuvassa asemassa olevien perheiden tukemisessa tarvitaan myös moniammatillista yhteistyötä ja hoitoa.

Kansikuva
Piirros, jossa suojaavat kädet perheen ympärillä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä