Aikuisten ohjattu omahoito Kymenlaakson hyvinvointialueella (RRP,P4,I1)

Ohjattu omahoito on 1-3 käyntikerran lyhytinterventio joka sijoittuu 1.portaalle porrastetussa hoitomallissa. Kymenlaaksossa ohjattua omahoitoa tarjotaan asiakasohjauksesta sekä terveysaseman yleisvastaanotoilla. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aikuisten ohjattu omahoito Kymenlaakson hyvinvointialueella (RRP,P4,I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ohjattu omahoito on 1-3 käyntikerran lyhytinterventio joka sijoittuu 1.portaalle porrastetussa hoitomallissa. Kymenlaaksossa ohjattua omahoitoa tarjotaan asiakasohjauksesta sekä terveysaseman yleisvastaanotoilla. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialueen palvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

29.05.2024

Viimeksi muokattu

29.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa on kyse asiakkaiden varhaisesta avun saannista. Asiakkaiden tulee saada oikea-aikaisesti oikeatasoista hoitoa riippumatta siitä mistä he palvelua hakevat. Tässä toimintamallissa mm. yleisvastaanottojen ja äitiysneuvoloiden ammattilaiset voivat toteuttaa ohjattua omahoitoa omalla vastaanotollaan joko lähi- tai etätapaamisina. 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson alueella ohjatun omahoidon koulutuksen on syksyyn mennessä käynyt noin 200  ammattilaista eri palveluista (mielenterveys- ja päihdeammattilaiset, hyvinvointivalmentajat, äitiysneuvolan terveydenhoitajat, yleisvastaanoton hoitajat), jos suunniteltu tavoite toteutuu. Ohjatun omahoidon jalkauttaminen ja juurruttaminen tässä Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on jatkoa jo Tulevaisuuden sotekeskus hankkeen aikana alkaneella toiminnalle. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on kaikki alueen asukkaat (kaikki ikäryhmät; lapset, nuoret ja aikuiset). Tämä toimintamallikuvaus on tehty aikuisten palveluista. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Säännölliset tilannekatsaukset ja tilanteen arviointi, esihenkilöiden tukeminen muutoksessa,  miepä-hoitajan tuki "mentorina" tarvittaessa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kehittämistyö on jatkoa tulevaisuuden sotekeskus hankkeen aikana aloitetulle toiminnalle. 

Terapianavigaattori ja ohjattu omahoito käynnistyivät / otettiin käyttöön Kymenlaaksossa pilottina syksyllä 2022. Juurtuminen ja jalkautuminen on hidasta, vaatii aikaa ja resurssia sillä palvelut joihin toimintamallia jalkautetaan ovat mukana muussakin kehittämistoiminnassa. Näin ollen työtä jatketaan jalkauttamisen ja juurruttamisen osalta v. 2024-2025 tässä Suomen kestävän kasvun ohjelmassa. 

Kansikuva
Aikuisten ohjattu omahoito Kymenlaakson hyvinvointialueella

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt