Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteistyö

Toimintamalli
Ammatillinen koulutus
Moniammatillisuus
Hyvinvointiteknologia
Terveydenhuolto
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Ammattikorkeakoulu
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointiteknologia
Terveydenhuolto

Toimintamalli
Tiede ja tutkimus
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointiteknologia
Terveydenhuolto

Toimintamalli
Segmentointi
Palvelutarve
Hoidontarve
Asiakas- ja palveluohjaus

Opas ryhmänohjaajalle kansikuva
Toimintamalli
Vammaisuus
Muistisairaudet
Ryhmätoiminta

Ihankanina
Toimintamalli
Ehkäisevä työ
Hyvinvointi
Hyvinvointialue

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus

Kansikuva
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Kotisairaala

Siun sote
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Asumispalvelut
Ikääntyminen

Siun sote
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Asumispalvelut
Ikääntyminen