Toimintamallit

Toimintamallit

Nuori henkilö kävelee tiellä
Toimintamalli
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Perhepalvelut

Toimintamalli
Kuntoutus
Kotihoito
Etäpalvelu
Ikääntyminen
Kotona asuminen

Toimintamalli
Kuntoutus
Etäpalvelu
Ikääntyminen
Kotihoito
Kotona asuminen

Vuosikello mielenterveys- ja päihdepalvelujen viestintään ja osaamisen vahvistamiseen
Toimintamalli
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Osaaminen
Viestintä

Avosairaanhoidon johtamismalli ja käyttöönottosuunnitelma
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Johtaminen

Kipu, osa elämääni -ryhmä
Toimintamalli
Työkyky
Elämänlaatu
Vertaistuki
Perusterveydenhuolto

Lamppu joka kuvastaa innovaatiota tai ideaa
Toimintamalli
Työttömyys
Työllistyminen
Elinikäinen oppiminen
Innovaatiot
Verkostot

Kansikuva
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Ennaltaehkäisy

Tukiringin avulla oma ääni kuuluviin -toimintamalli kuuluu Osallisuuden palasiin.
Toimintamalli
Osallisuus
Itsemäärääminen
Asiakaslähtöisyys
Elämänlaatu