Toimintamallit

Toimintamallit

Työntekijä opastaa asiakasta mobiilisovelluksen käytössä.
Toimintamalli
RRP
Digitaaliset palvelut
Vieraskielisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Toimintakyky
Ikääntyminen
Kuntoutus

Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Asumispalvelut
Päihdepalvelut
Palvelutarve

Ensikäynnin sähköinen ajanvaraus
Toimintamalli
Psykososiaalinen tuki
Opiskeluhuolto
Digitaaliset palvelut
RRP
Prosessien kehittäminen

Tehosun toimintamallikaavio
Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Hoitotakuu
Avosairaanhoito

Toimintamalli
Robotiikka ja tekoäly
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ikääntyminen
Palvelutarve
Päätöksenteko

Alaikäisen huumeiden käyttäjän hoidon alueellinen suunnitelma
Toimintamalli
RRP
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Perhekeskus

Toimintamalli
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Yhteiskehittäminen
Saatavuus

Toimintamalli
Perustason mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut
Hoidontarve