Alueellisten hyte-toimijoiden verkosto

Lyhyt kuvaus

Alueellisten hyte-toimijoiden verkoston jäsenet jakavat keskenään tietoa ja kokemuksia alueellisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, eli:

  • Hyvinvointijohtamisen rakenteista (esim. vastuutahoista ja resursseista, johtamisen ja suunnittelun työkaluista) 
  • Hyvinvointia ja terveyttä edistävistä että sairauksia ehkäiseviä palveluista ja käytännöistä
  • Eri toimijoiden tarjoamien palvelujen yhteensovittamisesta
  • Siitä, miten ollaan säännöllisesti yhteydessä muihin toimijoihin alueilla (mm. erilaiset verkostot)

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator