Alueellisten hyte-toimijoiden verkoston jäsenet jakavat keskenään tietoa ja kokemuksia alueellisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, eli:

 • Hyvinvointijohtamisen rakenteista (esim. vastuutahoista ja resursseista, johtamisen ja suunnittelun työkaluista) 
 • Hyvinvointia ja terveyttä edistävistä että sairauksia ehkäiseviä palveluista ja käytännöistä
 • Eri toimijoiden tarjoamien palvelujen yhteensovittamisesta
 • Siitä, miten ollaan säännöllisesti yhteydessä muihin toimijoihin alueilla (mm. erilaiset verkostot)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Alueellisten hyte-toimijoiden verkosto
Lyhyt kuvaus

Alueellisten hyte-toimijoiden verkoston jäsenet jakavat keskenään tietoa ja kokemuksia alueellisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, eli:

 • Hyvinvointijohtamisen rakenteista (esim. vastuutahoista ja resursseista, johtamisen ja suunnittelun työkaluista) 
 • Hyvinvointia ja terveyttä edistävistä että sairauksia ehkäiseviä palveluista ja käytännöistä
 • Eri toimijoiden tarjoamien palvelujen yhteensovittamisesta
 • Siitä, miten ollaan säännöllisesti yhteydessä muihin toimijoihin alueilla (mm. erilaiset verkostot)
Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tapaamisissa kuullaan jäsenten kokemuksia sekä ajankohtaisia asioita valtakunnallisesta sote-uudistuksen valmistelusta ja THL:n toiminnasta. Mukaan kutsutaan toimijoita esim. aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista, sairaanhoitopiireistä ja sote-kuntayhtymistä.

Toimiaika

Alueellisten hyte-toimijoiden verkoston toiminta on käynnistynyt v.2016. Verkosto kokoontuu n. 4 krt. vuodessa. Tapaamisia järjestetään sekä etä- että lähikokouksina. 

Toimijat

Verkostossa on mukana alueellisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoita:

 • Maakuntien liittojen asiantuntijoita, joiden tehtävänkuviin liittyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä
 • Sairaanhoitopiirien alueellisia hyvinvointikoordinaattoreita
 • Kuntayhtymien alueellisia hyvinvointikoordinaattoreita
 • Aluehallintovirastojen asiantuntijoita, joiden tehtävänkuviin liittyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 
Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Nella Savolainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
nella.savolainen@thl.fi

Luotu

17.03.2020

Viimeksi muokattu

18.03.2020

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön