Alueellisten hyte-toimijoiden verkosto

Alueellisten hyte-toimijoiden verkoston jäsenet jakavat keskenään tietoa ja kokemuksia alueellisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, eli:

  • Hyvinvointijohtamisen rakenteista (esim. vastuutahoista ja resursseista, johtamisen ja suunnittelun työkaluista) 
  • Hyvinvointia ja terveyttä edistävistä että sairauksia ehkäiseviä palveluista ja käytännöistä
  • Eri toimijoiden tarjoamien palvelujen yhteensovittamisesta
  • Siitä, miten ollaan säännöllisesti yhteydessä muihin toimijoihin alueilla (mm. erilaiset verkostot)

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.