Lyhyt kuvaus

Diabetesliiton koordinoiman Diabetesta sairastavan hyvinvoinnin polut -hankkeen tavoitteena on tarjota diabetesta sairastaville, riskissä oleville ja heidän läheisilleen monikanavaista ja oikea-aikaista tukea sekä digitaalisia työkaluja arjen ja omahoidon tueksi.

Hanke kokoaa Diabetesliiton omia sekä muiden toimijoiden hyväksi havaittuja digitaalisia työkaluja kohderyhmittäisiksi hyvinvointipoluiksi. Syntyviä omahoidon digipolkuja yhteiskehitetään yhteistyössä yhdeksän eri Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Valmiit hyvinvointipolut vakiinnutetaan kohderyhmien käyttöön Diabetesliiton omien kanavien lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus -alueiden omien kehittämistoimien kautta.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Suomen Diabetesliitto ry
Muistiliitto ry
Administrator