Diabetesliiton koordinoiman Diabetesta sairastavan hyvinvoinnin polut -hankkeen tavoitteena on tarjota diabetesta sairastaville, riskissä oleville ja heidän läheisilleen monikanavaista ja oikea-aikaista tukea sekä digitaalisia työkaluja arjen ja omahoidon tueksi.

Hanke kokoaa Diabetesliiton omia sekä muiden toimijoiden hyväksi havaittuja digitaalisia työkaluja kohderyhmittäisiksi hyvinvointipoluiksi. Syntyviä omahoidon digipolkuja yhteiskehitetään yhteistyössä yhdeksän eri Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Valmiit hyvinvointipolut vakiinnutetaan kohderyhmien käyttöön Diabetesliiton omien kanavien lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus -alueiden omien kehittämistoimien kautta.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Sinipaitainen henkilö pohtivan näköisenä sormi leualla katselee tulevaisuuteen.ärillään on neljä pientä ympyrää, joissa on
Toimintamalli
Diabetes
Digitaaliset palvelut
Omahoito
Ennaltaehkäisy
Yhteistyö