DOT-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ja henkilökunnan digitaalisia taitoja. Tätä kautta lisätään työllistymisen mahdollisuuksia, osallisuutta ja kykyä toimia digitalisoituvan yhteiskunnan yhdenvertaisena jäsenenä.

Samalla edistetään kyvykkyyttä toimia myös virtuaalisessa työtoiminnan muodossa. Hankkeen taustalla vaikuttaa Covid19-pandemian aikaansaama toimintaympäristön muutos kuntouttavassa työtoiminnassa, jolloin syntyi tarve kehittää työtoimintaa kohti etänä toteutettavia digitaalisia muotoja.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
DOT -Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa
Lyhyt kuvaus

DOT-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ja henkilökunnan digitaalisia taitoja. Tätä kautta lisätään työllistymisen mahdollisuuksia, osallisuutta ja kykyä toimia digitalisoituvan yhteiskunnan yhdenvertaisena jäsenenä.

Samalla edistetään kyvykkyyttä toimia myös virtuaalisessa työtoiminnan muodossa. Hankkeen taustalla vaikuttaa Covid19-pandemian aikaansaama toimintaympäristön muutos kuntouttavassa työtoiminnassa, jolloin syntyi tarve kehittää työtoimintaa kohti etänä toteutettavia digitaalisia muotoja.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Ydintavoitteena on vahvistaa Helsingin kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden digitaalista osaamista. Sitä tukemaan kehitetään digitaalisen etätyötoiminnan alustaa (Virtuaaliverstas) ja sen sisältöjä. Lisäksi valmennetaan henkilöstöä kyvykkäämmäksi tukemaan työtoiminnan asiakkaiden digioppimispolkuja.

Digiosaamisen kehittämisessä korostuvat perinteiseen ohjelmistojen käyttöharjoitteluun verrattuna erityisesti toimiminen digitaalisissa palveluympäristöissä, oman tiedon hallinta ja tietoturva, tiedonhaku sekä oppimisalustojen käyttöosaaminen.

Toimiaika

1.1.2022-31.8.2023

Toimijat

Helsingin kaupunki

Forum Virium Helsinki Oy

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Saara Teinilä, projektipäällikkö
Yhteyshenkilön organisaatio
Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
saara.teinila@hel.fi

Tekijä

Saara Teinilä

Luotu

09.11.2022

Viimeksi muokattu

31.03.2023
Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen toiminta koostuu kolmesta kokonaisuudesta: digiosaamista kehittävä laaja oppimiskokonaisuus, Virtuaaliverstaan ja sen sisältöjen kehittäminen sekä kiertotalouden erityisteemat, joihin liittyen hankkeen aikana yhdistetään Uusix-verstaiden nykyinen Tietotekniikka- ja Koulutus sekä PC-kierrätys -toiminnot yhdeksi Digipajaksi linkittyneenä Virtuaaliverstaaseen.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Pitkän aikavälin vaikutuksena kaupungin kuntouttava työtoiminta pystyy palvelemaan satoja nykyisiä ja uusia työtoiminnan asiakkaita uudella digitaalisuutta hyödyntävällä ja digitaalista osaamista kehittävällä mallilla. Tämä puolestaan lisää asiakkaiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja työelämän taitovaatimuksiin vastaavuutta. Digitaalisen työtoiminnan kehittäminen laajentaa myös uusien kiertotalouden teemojen mukaan ottoa verstastoimintaan, kuten älypuhelinten kierrätystä.