Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Ikääntyminen
Sähköinen asiointi
Tapahtumatuotanto
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke ja Sedu Seinäjoki toteuttivat yhteistyössä Digiarki-tapahtuman digitukea tarvitseville. Kävijä pääsi tutustumaan eri digipalveluihin ja sai digitukea. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Saavutettavuus
Tiedonhallinta
Sähköinen asiointi
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

DVV:n kehittämän Avustettu puolesta asioinnin valtuutus -toimintamallin käyttöönottosuunnitelma Etelä-Pohjanmaalla.

Themes
Aikuissosiaalityö
Digitaaliset palvelut
Syrjäytyminen
Phenomena
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Blogikirjoitus
Ingress

Digisyrjäytyminen, digiosattomuus, digikuilu – ilmiötä voidaan kuvata eri termein. Mutta mistä ja minkä laajuisesta ilmiöstä on pohjimmiltaan kyse ja keitä kaikkia se koskettaa?

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Laatutyö
Digitaaliset palvelut
Osaaminen
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson hyvinvointialueella on käytössä Laatuportin Digitaaliset laitepassit -järjestelmä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntakierroksen tarkoituksena oli viedä tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Kokeilu
Yhteistyö
Tapahtumatuotanto
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella järjestettiin avoin Digitukea senioreille -tapahtuma asukkaille, joka koostui käytännön digituesta, messuista ja asiantuntija-puheenvuoroista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Pitkäaikaistyöttömyys
Elinikäinen oppiminen
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennusmalli ja materiaali digitaalisuuteen tutustuvien ja aloittelevien digin käyttäjien taitojen, rohkeuden ja itsevarmuuden lisäämiseksi digilaitteiden käyttämiseen sekä digitaalisten palvelui

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Musiikki
Elinikäinen oppiminen
Kulttuurihyvinvointi
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansantaidetta kulttuuriraiteilla tarjoaa musiikkia, laulamisen iloa ja vie vaihtoaskeleella historiallisiin tapahtumiin.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Sähköinen asiointi
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Osallisuus
Etäpalvelu
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa hyvinvointialueen asumispalvelujen asukkaiden asumisyksiköihin voidaan luoda etäasiointipisteitä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Nuorisotyö
Konseptointi ja vakiinnuttaminen
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalisen matalan kynnyksen ohjauksellisen toimintatavan kehittäminen ja nuorten digitaitojen vahvistaminen.