Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Vantaa
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen digitukipilotti terveysaseman asiakkaille.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

DOT-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ja henkilökunnan digitaalisia taitoja.

Paikkakunta tai maakunta
Oulu
Aihealueet
Kehitysvammaisuus
Digitaaliset palvelut
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monipuolista ja osallistavaa digitoimintaa oululaisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Saavutettavuus
Osallisuus
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Saavutettavuuden iskuryhmissä osallistujat edistävät verkkopalveluiden kognitiivista saavutettavuutta kansalaisvaikuttamisen keinoin.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen asiakaslähtöisesti ja digitaalisilla palveluilla tuettuna -hankkeella on merkittävä rooli Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisessä

Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Aihealueet
Ikääntyminen
Elinikäinen oppiminen
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

WhatsApp-viikkotehtävissä harjoitellaan älypuhelimen käyttöä ja ollaan vuorovaikutuksessa työntekijään viikon välein.

Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Aihealueet
Kotona asuminen
Ennaltaehkäisy
Prosessien kehittäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Työikäiset
Toimintamalli
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Viestintä
Kehitysvammaisuus
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digihautomo-toiminnassa lisätään kehitysvammaisten henkilöiden valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia kehittäjinä ja digivaikuttajina. Toimintaa toteutetaan etäyhteydellä.

 

Paikkakunta tai maakunta
Riihimäki
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaisneuvojien ja kokemusasiantuntijoiden tarjoama palvelumalli virastojen asiakkaiden neuvontaan, opastukseen sekä esimerkiksi verkkoasioinnin tukeen.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Digitaaliset palvelut
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Käyttäjälähtöisyys
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vuosittainen DigiAgeTalk -tapahtuma kerää kasvokkain/etänä eri sektorin toimijat ja ikäihmiset yhteen.