Kuntouttava työtoiminta

Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

DOT-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ja henkilökunnan digitaalisia taitoja.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Kuntouttava työtoiminta
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori on osa Monialaista Työelämäpalvelua.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Työllistyminen
Osatyökykyisyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Sosiaalinen kuntoutus
Kuntouttava työtoiminta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikkuva tiimi toimii koko Kymsoten alueella. Tehtävänä on tukea ja vahvistaa asiakasprosessin sujuvuutta ja vaikuttavuutta.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Työkyky
Kuntouttava työtoiminta
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymsoten Monialaisen Työelämäpalvelun Yrityskoordinattori on yritys- ja työnantajayhteistyön asiantuntija. 

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Mielenterveys
Kuntouttava työtoiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Organisaatiot
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotissa on järjestetty Mieli ryn Mielenterveyden ensiapu 1 koulutusta ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa tavoitteena parantaa osallistujien mielenterveystaitoja ja lisätä keinoja huol

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Prosessien kehittäminen
Kuntouttava työtoiminta
Mielenterveyspalvelut
Vammaispalvelut
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Siun soten Työkykyohjelman 2020-2022 tavoitteena on yhtenäistää asiakkaan tuetun työllistymisen palvelupolkua Pohjois-Karjalassa 13 kunnan alueella.

Paikkakunta tai maakunta
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Kuntouttava työtoiminta
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Vammaispalvelut
Palvelupolku
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelupolkukuvaus kuntouttavasta työtoiminnasta, vammaisten henkilöiden työtoiminnasta sekä kehitysvammaisten työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta Varsinais-Suomessa.

 

Paikkakunta tai maakunta
Oulu
Aihealueet
Kuntouttava työtoiminta
Aikuissosiaalityö
Työllisyys
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalipalvelut ovat yksi asiakkaan työkyvyn ja työllistymisen tuen toimijoista.  Tavoitteena on lisätä palvelujen ja toimijoiden välistä yhteistyötä.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Kuntouttava työtoiminta
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu jakautuu Siun sotessa on 13 kunnan työllisyyspalveluiden, TE-palveluiden ja Siun soten Työikäisten sosiaalipalveluiden välillä. (Siun sote = Pohjois-Karj

Paikkakunta tai maakunta
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Vammaispalvelut
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Kuntouttava työtoiminta
Ilmiöt
Toimeentulon epävarmuus
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykyohjelman mukainen sosiaalihuollon työllistymistä tukevan palvelupolun kuvaus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) alueella.