Kuntouttava työtoiminta

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Heinola
Sysmä
Aihealueet
Pitkäaikaistyöttömyys
Työttömyys
Kuntouttava työtoiminta
Osatyökykyisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laajennetaan laatukriteereihin perustuvan tuetun työhönvalmennuksen toimintamallin käyttöönottoa hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan piirissä oleville asiakkaille. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Aihealueet
Kuntouttava työtoiminta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

FinnHELP tarjoaa Sote-ammattilaisille profiloitua keskusteluapua matalalla kynnyksellä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Työpajatoiminta
Psykososiaalinen tuki
Kuntouttava työtoiminta
Sosiaalinen kuntoutus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuinka lastensuojelun jälkihuolto ja nuorten työpajat - joita toimii n. 90 %:ssa Suomen kunnista - parhaiten yhdistävät voimansa?

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Työkyky
Monialaisuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Kuntoutus
Kuntouttava työtoiminta
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen ideaalimallin ja geneeristen palvelupolkujen kuvaus hyvinvointialueelle.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

DOT-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ja henkilökunnan digitaalisia taitoja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Kuntouttava työtoiminta
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori on osa Monialaista Työelämäpalvelua.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Työllistyminen
Osatyökykyisyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Sosiaalinen kuntoutus
Kuntouttava työtoiminta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikkuva tiimi toimii koko Kymsoten alueella. Tehtävänä on tukea ja vahvistaa asiakasprosessin sujuvuutta ja vaikuttavuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Työkyky
Kuntouttava työtoiminta
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymsoten Monialaisen Työelämäpalvelun Yrityskoordinattori on yritys- ja työnantajayhteistyön asiantuntija. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Mielenterveys
Kuntouttava työtoiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Organisaatiot
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotissa on järjestetty Mieli ryn Mielenterveyden ensiapu 1 koulutusta ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa tavoitteena parantaa osallistujien mielenterveystaitoja ja lisätä keinoja huol

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Prosessien kehittäminen
Kuntouttava työtoiminta
Mielenterveyspalvelut
Vammaispalvelut
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Siun soten Työkykyohjelman 2020-2022 tavoitteena on yhtenäistää asiakkaan tuetun työllistymisen palvelupolkua Pohjois-Karjalassa 13 kunnan alueella.