DOT-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ja henkilökunnan digitaalisia taitoja. Tätä kautta lisätään työllistymisen mahdollisuuksia, osallisuutta ja kykyä toimia digitalisoituvan yhteiskunnan yhdenvertaisena jäsenenä.

Samalla edistetään kyvykkyyttä toimia myös virtuaalisessa työtoiminnan muodossa. Hankkeen taustalla vaikuttaa Covid19-pandemian aikaansaama toimintaympäristön muutos kuntouttavassa työtoiminnassa, jolloin syntyi tarve kehittää työtoimintaa kohti etänä toteutettavia digitaalisia muotoja.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.