Lyhyt kuvaus

Elämänote-ohjelma on ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen tähtäävä ohjelma. Ohjelmassa mukana olevien hankkeiden (20 hanketta) yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Hankkeiden työn tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi ohjelman järjestöt yhdessä:

  • Löytävät avun tai tuen tarpeessa olevia ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana järjestötoiminnassa tai jotka ovat jääneet tavoittamatta.
  • Kehittävät ja ottavat käyttöön uusia toimintatapoja, jotka tukevat ikäihmisten kotona asumista ja vahvistavat heidän osallisuuttaan.
  • Levittävät hyväksi havaittuja toimintamalleja alueille, joissa teemaan liittyvää järjestötyötä ei ole aiemmin tehty.
  • Lisäävät yleistä tietoisuutta ohjelman teemoista ja keinoista vaikuttaa.

Lisäksi ohjelmassa tehdään arvioivaa tutkimusta ja toteutetaan laadullinen seurantatutkimus, jossa koulutetaan iäkkäitä tiedonkerääjiksi.

Ohjelma jatkuu vuoden 2021 loppuun asti ja sitä koordinoivat Ikäinstituutti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry yhdessä. 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Ikäinstituutin säätiö
Administrator
Ikäinstituutin säätiö
Administrator
Ikäinstituutin säätiö
Administrator
Ikäinstituutin säätiö
Administrator
Ikäinstituutin säätiö
Administrator
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
Administrator