Lyhyt kuvaus

Elämänote-ohjelma (2018-2021) on ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen tähtäävä ohjelma. Ohjelmassa mukana olevien 20 hankkeen yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa.

Ohjelman hankkeet tuottivat yhteensä 47 toimintamallia:  https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/elamanote-ohjelmassa-tuotetut-toimintamallit/

Ohjelmassa toteuttiin myös laadullinen seurantatutkimus, jossa kouluttiin iäkkäitä tiedonkerääjiksi. Tutkimusraportit: https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/osallisuustutkimus/

Ohjelmaa koordinoivat Ikäinstituutti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry yhdessä. 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Ikäinstituutin säätiö
Administrator
Administrator
Suomen Asumisen Apu ry.
Administrator
Pohjois-Savon Kylät ry
Administrator
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry
Administrator
Pohjois-Savon Kylät ry
Administrator
Administrator
Pohjois-Savon Kylät ry
Administrator
Sovatek-säätiö
Administrator
Siskot ja Simot ry
Administrator
Jyväskylän Hoivapalvelut
Administrator
Administrator
Kirkkopalvelut ry
Administrator
Administrator
Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr
Administrator
Suomen Muistiasiantuntijat ry
Administrator
Kotipirtti ry
Administrator
Suomen Punainen Risti
Administrator
Kotipirtti ry
Administrator
Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry
Administrator
Nääsville ry
Administrator
Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry
Administrator
Nääsville ry
Administrator
TampereMissio ry
Administrator
Ikäinstituutin säätiö
Administrator
Omakotisäätiö sr
Administrator
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
Administrator
Ikäinstituutin säätiö
Administrator
Administrator
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
Administrator
Ikäinstituutin säätiö
Administrator
Oulun Seudun Mäntykoti ry
Administrator
Administrator
Ikäinstituutin säätiö
Administrator
Pohjois-Karjalan Martat ry
Administrator
Administrator