Elämänote-ohjelma (2018-2021) on ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen tähtäävä ohjelma. Ohjelmassa mukana olevien 20 hankkeen yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa.

Ohjelman hankkeet tuottivat yhteensä 47 toimintamallia:  https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/elamanote-ohjelmassa-tuotetut-toimintamallit/

Ohjelmassa toteuttiin myös laadullinen seurantatutkimus, jossa kouluttiin iäkkäitä tiedonkerääjiksi. Tutkimusraportit: https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/osallisuustutkimus/

Ohjelmaa koordinoivat Ikäinstituutti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry yhdessä. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Ajattelijat
Toimintamalli
Ikääntyminen
Osallisuus
Ryhmätoiminta

Naiset penkillä.
Toimintamalli
Osallisuus
Saavutettavuus
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut

Kuva: Veera Juutinen
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Osallisuus
Ikääntyminen
Esteettömyys

Nainen pitää kädessään esitteitä.
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kohtaaminen
Osallisuus
Ehkäisevä työ

Juteltavaa löytyi tästä päivästä ja menneestä
Toimintamalli
Kohtaaminen
Ikääntyminen

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry Kortteleihin kulttuuria -hanke
Toimintamalli
Ikääntyminen
Ryhmätoiminta
Asiakaslähtöisyys
Lähipalvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Nainen ja mies läppärin äärellä.
Toimintamalli
Osallisuus
Saavutettavuus
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut

Yhdessä naapuruston kanssa
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kansalaistoiminta
Yhteisöllisyys
Ennaltaehkäisy

Kuva: Veera Juutinen
Toimintamalli
Asumispalvelut
Kotona asuminen
Muistisairaudet
Turvallisuus

Saariston aikamatka. Kuva: Ville Kaakinen/Turun museokeskus.
Toimintamalli
Osallisuus
Saavutettavuus
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut

Jalkautuminen
Toimintamalli
Ikääntyminen
Osallisuus
Ennaltaehkäisy
Asiakas- ja palveluohjaus

Kolme naista puhuu puhelimessa.
Toimintamalli
Ryhmätoiminta
Etäpalvelu
Osallisuus
Ikääntyminen
Kotona asuminen

Kädet yhdessä muodostavat neliön.
Toimintamalli
Ikääntyminen
Lähisuhdeväkivalta
Väkivalta
Vertaistuki
Ryhmätoiminta

Nainen ja huivi.
Toimintamalli
Osallisuus
Saavutettavuus
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut

Yksi unelma toteutuu suomenhevosta silittämällä.
Toimintamalli
Ikääntyminen
Osallisuus
Elämänlaatu

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -logo
Toimintamalli
Ikääntyminen
Maaseutu
Haja-asutusalue
Hyvinvointi
Yhdenvertaisuus