Ikäohjelma - Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille

Lyhyt kuvaus

Ikäohjelman kulttuurihyvinvointia edistävinä toimenpiteinä kulttuurilähetetoiminta ja etsivän kulttuurityön toimintamalli toteuttavat ikäohjelman vaikuttavuustavoitteita (STM 2020:31, 28).

1) ikääntyvien parantunut työkyky ja työurien pidentyminen,

2) iäkkäiden toimintakyky sekä

3) palvelujen sosiaalinen ja taloudellinen kestävällä tavalla toteuttaminen

Kulttuurilähete on vähävaraisille, omatoimisille ikäihmisille laajentaen Kaikukortin käyttöönottoa. . Etsivän kulttuurityön kohteena ovat syrjäytymisvaarassa olevat ikäihmiset. Taide räätälöidään asiakkaalle tai ikäihminen saatetaan kulttuuriharrastuksen pariin. Vastuutahoina Teatterikeskus ry, Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry ja AILI-verkoston pilottikunnat sekä Taiteen edistämiskeskus. 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Taiteen edistämiskeskus
Administrator
Taiteen edistämiskeskus
Administrator
Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.
Administrator
Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.
Administrator
Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.
Administrator
Rovaniemen kaupunki
Administrator
OSIRIS teatteri
Administrator
Administrator