Ikäohjelma - Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille

Lyhyt kuvaus

Ikäohjelman kulttuurihyvinvointia edistävinä toimenpiteinä kulttuurilähetetoiminta ja etsivän kulttuurityön toimintamalli toteuttavat ikäohjelman vaikuttavuustavoitteita (STM 2020:31, 28).

1) ikääntyvien parantunut työkyky ja työurien pidentyminen,

2) iäkkäiden toimintakyky sekä

3) palvelujen sosiaalinen ja taloudellinen kestävällä tavalla toteuttaminen

Kulttuurilähete on vähävaraisille, omatoimisille ikäihmisille laajentaen Kaikukortin käyttöönottoa. . Etsivän kulttuurityön kohteena ovat syrjäytymisvaarassa olevat ikäihmiset. Taide räätälöidään asiakkaalle tai ikäihminen saatetaan kulttuuriharrastuksen pariin. Vastuutahoina Teatterikeskus ry, Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry ja AILI-verkoston pilottikunnat sekä Taiteen edistämiskeskus. 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Administrator
Helsingin kaupunki
Administrator
Sairaalaklovnit ry
Administrator
Taiteen edistämiskeskus
Administrator
Taiteen edistämiskeskus
Administrator
Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.
Administrator
Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.
Administrator
Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.
Administrator
Rovaniemen kaupunki
Administrator
OSIRIS teatteri
Administrator
Administrator