Ikäohjelma - Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille

Ikäohjelman kulttuurihyvinvointia edistävinä toimenpiteinä kulttuurilähetetoiminta ja etsivän kulttuurityön toimintamalli toteuttavat ikäohjelman vaikuttavuustavoitteita (STM 2020:31, 28).

1) ikääntyvien parantunut työkyky ja työurien pidentyminen,

2) iäkkäiden toimintakyky sekä

3) palvelujen sosiaalinen ja taloudellinen kestävällä tavalla toteuttaminen

Kulttuurilähete on vähävaraisille, omatoimisille ikäihmisille laajentaen Kaikukortin käyttöönottoa. . Etsivän kulttuurityön kohteena ovat syrjäytymisvaarassa olevat ikäihmiset. Taide räätälöidään asiakkaalle tai ikäihminen saatetaan kulttuuriharrastuksen pariin. Vastuutahoina Teatterikeskus ry, Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry ja AILI-verkoston pilottikunnat sekä Taiteen edistämiskeskus. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Ikäohjelma - Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille
Lyhyt kuvaus

Ikäohjelman kulttuurihyvinvointia edistävinä toimenpiteinä kulttuurilähetetoiminta ja etsivän kulttuurityön toimintamalli toteuttavat ikäohjelman vaikuttavuustavoitteita (STM 2020:31, 28).

1) ikääntyvien parantunut työkyky ja työurien pidentyminen,

2) iäkkäiden toimintakyky sekä

3) palvelujen sosiaalinen ja taloudellinen kestävällä tavalla toteuttaminen

Kulttuurilähete on vähävaraisille, omatoimisille ikäihmisille laajentaen Kaikukortin käyttöönottoa. . Etsivän kulttuurityön kohteena ovat syrjäytymisvaarassa olevat ikäihmiset. Taide räätälöidään asiakkaalle tai ikäihminen saatetaan kulttuuriharrastuksen pariin. Vastuutahoina Teatterikeskus ry, Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry ja AILI-verkoston pilottikunnat sekä Taiteen edistämiskeskus. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Toimenpiteiden tavoitteita ja tuloksia:  

Kulttuurilähetetoiminta (Kaikukortti) kohdistuu ikäohjelman kohteisiin ja varsinkin vähävaraisille, omatoimisille ikäihmisille. Etsivän kulttuurityön toimintamalli kohdistuu palvelujen katveessa oleviin ja syrjäytymisvaarassa oleville ikäihmisille.

Tavoitteena on tukea toimijuutta ja edistää terveyttä ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin, huolehtia kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta sekä edistää taide- ja kulttuuripalvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta. Toiminnan järjestämisen kannalta olennaista on sen maininta strategisissa asiakirjoissa, hyvinvointi- ja kulttuurihyvinvointisuunnitelmissa. 

Toimenpiteiden kautta ikäihmisten elämänlaatu paranee, osallisuuden kokemus lisääntyy ja elämään tulee mielekästä sisältöä. Kaikukortti jää valtakunnalliseen käyttöön. Vastuutahot on tunnistettu ja koulutettu. Etsivän kulttuurityön toimintamalli on kunnissa monialaisena yhteistyönä, jossa hyödynnetään kolmannen sektorin toimijoita.

Toimiaika

Kokonaisuus on käynnistymässä 2021. 

Toimijat

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Ikäohjelma 2030 toimenpiteessä "Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille" toimijoina ovat Kulttuuria kaikille / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry, Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön AILI-verkoston pilottikunnan Rovaniemi, Seinäjoki ja Espoo, Teatterikeskus ry ja jäsenteatterit sekä Taiteen edistämiskeskuksen Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Isto Turpeinen
Yhteyshenkilön organisaatio
Taiteen edistämiskeskus
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
isto.turpeinen@taike.fi

Tekijä

Isto Turpeinen

Luotu

31.05.2021

Viimeksi muokattu

19.12.2022
Maalauskuva, jossa sohvalla vierekkäin istuvat pieni lapsi ja iäkäs mies. He lukevat yhdessä kirjaa.

Aihealueet