Ikäohjelma - Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille

Ikäohjelman kulttuurihyvinvointia edistävinä toimenpiteinä kulttuurilähetetoiminta ja etsivän kulttuurityön toimintamalli toteuttavat ikäohjelman vaikuttavuustavoitteita (STM 2020:31, 28).

1) ikääntyvien parantunut työkyky ja työurien pidentyminen,

2) iäkkäiden toimintakyky sekä

3) palvelujen sosiaalinen ja taloudellinen kestävällä tavalla toteuttaminen

Kulttuurilähete on vähävaraisille, omatoimisille ikäihmisille laajentaen Kaikukortin käyttöönottoa. . Etsivän kulttuurityön kohteena ovat syrjäytymisvaarassa olevat ikäihmiset. Taide räätälöidään asiakkaalle tai ikäihminen saatetaan kulttuuriharrastuksen pariin. Vastuutahoina Teatterikeskus ry, Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry ja AILI-verkoston pilottikunnat sekä Taiteen edistämiskeskus. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Kahden henkilön kädet ojentuvat toisiaan kohti.
Toimintamalli
Työpajatoiminta
Monialaisuus
Osallisuus
Ikääntyminen

Ikääntynyt ja kulttuuriohjaaja tekevät yhdessä palapeliä pöydän ääressä. Heidän takanaan on värikäs seinämaalaus.
Toimintamalli
Kulttuuri
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ikääntyminen
Yhteiskehittäminen

Kuvassa nainen kutittelee seniorin hiuksia huiskulla.
Toimintamalli
Kulttuuri
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus
Toimintakyky
Ikääntyminen

Kuva teoksesta Kadonneet pojat (2010). Kuvassa on kuusi nuorta miestä, jotka liikkuvat vimmaisesti lattialla maaten.
Toimintamalli
Syrjäytyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut
Sosiaalinen kuntoutus

Kuvassa tanssija pyörii punaisessa mekossa ja taustalla näkyy harmonikan soittaja
Toimintamalli
Kulttuuri
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Teatteri
Vanhuspalvelut
Musiikki

Seitsemän henkilöä piirissä. Kuvattu ylhäältä alaspäin. Hymyilevät. Katseet ylöspäin. Ilmassa värikkäitä palloja.
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kulttuuri
Ikääntyminen
Toimintakyky
Osallisuus

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus
Saavutettavuus
Kulttuuripalvelut
Ikääntyminen

Ikääntyneet naiset
Toimintamalli
Kulttuuri
Ikääntyminen
Osallisuus
Kulttuuripalvelut