Lyhyt kuvaus

IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke edistää mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. Hankkeella kehitetään työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluja osana kansallista Mielenterveysstrategiaa.

Hanke tukee tuetun työllistymisen näyttöön perustuvan IPS -toimintamallin (Individual Placement and Support) käyttöönottoa Suomessa. Alueellisissa kokeiluissa mallinnetaan ne käytänteet, joilla IPS-työhönvalmennus toteutuu psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna. Arviointitutkimuksella selvitetään toimintamallin käyttöönoton onnistumista.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
Helsingin kaupunki
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator