IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke edistää mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. Hankkeella kehitetään työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluja osana kansallista Mielenterveysstrategiaa.

Hanke tukee tuetun työllistymisen näyttöön perustuvan IPS -toimintamallin (Individual Placement and Support) käyttöönottoa Suomessa. Viidessä alueellisessa kokeilussa mallinnetaan ne käytänteet, joilla IPS-työhönvalmennus toteutuu psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna. Arviointitutkimuksella selvitetään toimintamallin käyttöönoton onnistumista.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

IPS-kehittämishankkeen ykköskuva
Toimintamalli
Mielenterveys
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Kuntoutus
Osallisuus

IPS kansikuva
Toimintamalli
Mielenterveys
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Kuntoutus
Osallisuus

Oikeus työhön ja ansioihin kuuluu meille kaikille, eikä mielenterveyden häiriö ole este työnteolle. Mielekäs ja soveltuva työ tukee hyvinvointia ja kuntoutumista.
Toimintamalli
Mielenterveys
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Kuntoutus
Osallisuus

Toimintamalli
Mielenterveys
Työhönvalmennus
Osallisuus
Työllistyminen
Kuntoutus