Alueen väestörakennetta leimaa korkea ikääntyneiden osuus, pitkät välimatkat ja ikääntyneen väestön heikko sosioekonominen asema. Alueen sairastavuus on ikävakioimattoman sairastavuusindeksin mukaan korkeampi kuin indeksikeskiarvo ja sote-palveluiden kustannukset ovat korkeat. Palvelujen käyttö keskittyy erikoissairaanhoitoon.  Sähköistä asiointia hyödynnetään vähän. Sosterin strategisena painopistealueena on hyvinvointialuevalmistelu ja toteutus alueellisella tasolla. Uudistukseen liittyy oleellisena osana digitaalisten palveluiden saatavuuden ja käytön lisääntyminen alueella. Digitaalisten palveluiden kehittämisessä huomioidaan hyvinvointialueuudistus.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Etäpalvelu
Kotihoito