Lyhyt kuvaus

Itä-Uudenmaan Kestävän kasvun kokonaisuudessa edistetään perustason hoitotakuun toteutumista, kavennetaan eriarvoisuutta, panostetaan ongelmien nykyistä varhaisempaan tunnistamiseen ja vaikuttavampaan ennaltaehkäisyyn sekä vahvistetaan palveluiden laatua ja kustannusvaikuttavuutta. 

Alueen haavoittuvassa asemassa olevat asukkaat on tunnistettu aiemman kehittämistyön aikana mm. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa. 

Kokonaisuuden pääsivulle

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Administrator
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Administrator
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Administrator
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Administrator
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Administrator
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Administrator
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Administrator