Itä-Uudenmaan Kestävän kasvun kokonaisuudessa edistetään perustason hoitotakuun toteutumista, kavennetaan eriarvoisuutta, panostetaan ongelmien nykyistä varhaisempaan tunnistamiseen ja vaikuttavampaan ennaltaehkäisyyn sekä vahvistetaan palveluiden laatua ja kustannusvaikuttavuutta. 

Alueen haavoittuvassa asemassa olevat asukkaat on tunnistettu aiemman kehittämistyön aikana mm. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa. 

Kokonaisuuden pääsivulle

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

HyVä-digi
Toimintamalli
RRP
Digitaaliset palvelut
Terveyspalvelut
Etäpalvelu

Itä-Uusimaa
Toimintamalli
RRP
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Kotona asuminen

Itä-Uusimaa
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
RRP
Terveyskeskukset
Sosiaalihuolto

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kartta, jossa kuvattuna kaikki seitsemän kuntaa.
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
RRP
Elintavat

Itä-Uusimaa
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Pitkäaikaissairaat
Digitaaliset palvelut
Liikkuvat palvelut

Itä-Uusimaa
Toimintamalli
RRP
Tiedonhallinta
Sosiaalihuolto
Rakenteellinen sosiaalityö
Monialaisuus