Lyhyt kuvaus

Kansalliseen mielenterveysstrategiaan sisältyvän itsemurhien ehkäisyohjelman tarkoituksena on jatkaa ja parantaa itsemurhakuolemien estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä.

Tämän lisäksi mielenterveyden eriarvoisuutta vähentävät ja mielenterveyttä edistävät toimet todennäköisesti myös ehkäisevät itsemurhakuolemia.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Satakunnan sairaanhoitopiiri
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri)
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri)
Satakunnan sairaanhoitopiiri
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator