Lyhyt kuvaus

Kansalliseen mielenterveysstrategiaan sisältyvän itsemurhien ehkäisyohjelman tarkoituksena on jatkaa ja parantaa itsemurhakuolemien estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä.

Tämän lisäksi mielenterveyden eriarvoisuutta vähentävät ja mielenterveyttä edistävät toimet todennäköisesti myös ehkäisevät itsemurhakuolemia.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Satakunnan hyvinvointialue
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Satakunnan hyvinvointialue
Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Kainuun hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Satakunnan hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator