Kansalliseen mielenterveysstrategiaan sisältyvän itsemurhien ehkäisyohjelman tarkoituksena on jatkaa ja parantaa itsemurhakuolemien estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä.

Tämän lisäksi mielenterveyden eriarvoisuutta vähentävät ja mielenterveyttä edistävät toimet todennäköisesti myös ehkäisevät itsemurhakuolemia.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Piirroksessa erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto hoitavat yhdessä samaa dialektisen käyttäytymisterapian ryhmää
Toimintamalli
Yhteispalvelu
Yhteistyö
Asiakaslähtöisyys
Avohoito
Itsemurhien ehkäisy

Etäkaveritoiminnan mallin kansikuva, iäkäs ihminen katsoo tablettia, tekijöiden logot
Toimintamalli
Ikääntyminen
Mielenterveys
Etäpalvelu
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Apua Ajoissa! Itsemurhien ehkäisy
Toimintamalli
Mielenterveys
Itsemurhien ehkäisy
Vertaistuki

Ikäihmisen masennuksen, alkoholiongelman ja itsemurhariskin tunnistaminen
Toimintamalli
Ikääntyminen
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Itsemurhien ehkäisy
Moniammatillisuus

Kuvituskuva
Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy
Mielenterveys
Psykososiaalinen tuki
Kriisityö

Itsemurhariskitekijöiden arviointilomake, Mukana elämässä -hanke
Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy
Hoidontarve
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Päivystys

Hoito-ja palvelupolku
Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy
Asukas
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Hoidontarve

Kuvassa on kaksi hahmoa, jotka saavat yhdessä idean.
Toimintamalli
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Yhteiskehittäminen
Fasilitointi ja osallistuminen

Aavista, puutu ja uskalla auttaa
Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy

Kuvassa kaksi puhekuplaa, joissa toisessa on kysymysmerkki ja toisessa vastaustekstiä kuvastavat viivat. Alla lukee "Mielenterveyden chat".
Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy
Mielenterveyspalvelut
Digitaaliset palvelut

Kuvassa henkilö poistuu pään sisältä portaita pitkin ensiapulaukun kanssa.
Toimintamalli
Mielenterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Itsemurhien ehkäisy

Toimintamalli
Mielenterveys
Kuntouttava työtoiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ota huoli puheeksi korttien kansikuva, jossa on osallistujien logot
Toimintamalli
Mielenterveys
Itsemurhien ehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuvassa matkapuhelin jonka päällä on peukalon, syddmen ja tähden kuvia kuvastamassa sosiaalisen median palveluita.
Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy
Nuorisotyö
Sosiaalinen media