Kansalliseen mielenterveysstrategiaan sisältyvän itsemurhien ehkäisyohjelman tarkoituksena on jatkaa ja parantaa itsemurhakuolemien estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä.

Tämän lisäksi mielenterveyden eriarvoisuutta vähentävät ja mielenterveyttä edistävät toimet todennäköisesti myös ehkäisevät itsemurhakuolemia.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Aavista, puutu ja uskalla auttaa
Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy

Toimintamalli
Yhteispalvelu
Yhteistyö
Asiakaslähtöisyys
Avohoito
Itsemurhien ehkäisy

Itsemurhariskitekijöiden arviointilomake, Mukana elämässä -hanke
Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy
Hoidontarve
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Päivystys

Toimintamalli
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Yhteiskehittäminen
Fasilitointi ja osallistuminen

Toimintamalli
Mielenterveys
Kuntouttava työtoiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Hoidontarve
Arviointi ja tiedonkeruu
Asiakaslähtöisyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Avosairaanhoito