Kansalliseen mielenterveysstrategiaan sisältyvän itsemurhien ehkäisyohjelman tarkoituksena on jatkaa ja parantaa itsemurhakuolemien estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä.

Tämän lisäksi mielenterveyden eriarvoisuutta vähentävät ja mielenterveyttä edistävät toimet todennäköisesti myös ehkäisevät itsemurhakuolemia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Itsemurhien ehkäisy
Lyhyt kuvaus

Kansalliseen mielenterveysstrategiaan sisältyvän itsemurhien ehkäisyohjelman tarkoituksena on jatkaa ja parantaa itsemurhakuolemien estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä.

Tämän lisäksi mielenterveyden eriarvoisuutta vähentävät ja mielenterveyttä edistävät toimet todennäköisesti myös ehkäisevät itsemurhakuolemia.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Suomessa itsemurhakuolemia on tilastoitu vuodesta 1751 asti ja itsemurhakuolleisuus on puolittunut vuoden 1990 jälkeen. Myönteinen käänne tapahtui valtakunnallisen itsemurhien ehkäisyprojektin (1986–1996) aikana. Siinä havaittiin, että itsemurhaan kuolleista useimmilla (88 %) oli samanaikaissairauksia. Niistä yleisimmät ovat depressio (59 %), jokin merkittävä fyysinen sairaus (46 %) ja päihdehäiriö (43 %). Myönteisen kehityksen ei kuitenkaan voida edellyttää jatkuvan ilman aktiivisia toimenpiteitä itsemurhakuolemien ehkäisemiseksi.

Itsemurhien ehkäisyohjelmassa on 7 osa-aluetta:

  • Osa-alue 1. Asenteisiin vaikuttaminen
  • Osa-alue 2. Itsemurhakeinoihin vaikuttaminen
  • Osa-alue 3. Varhaistuen tarjoaminen
  • Osa-alue 4. Riskiryhmien tukeminen
  • Osa-alue 5. Hoidon kehittäminen
  • Osa-alue 6. Mediaosaamisen lisääminen
  • Osa-alue 7. Tietoperusteisuuden ja tutkimuksen vahvistaminen
Toimiaika

Itsemurhien ehkäisyohjelma on vuosille 2020–2030.

Vuonna 2020 itsemurhien ehkäisyohjelmassa painotettiin vastuullista uutisointia itsemurhista (osa-alue 6).

Syksyllä 2020 THL järjesti yhdessä media-alan ammattilaisten (Suomen Journalistiliitto, Aikakauslehtien päätoimittajat ry, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry, Päätoimittajien yhdistys ry, Suomen Kaupunkilehtien Päätoimittajat ry, Julkisen sanan neuvosto) kanssa seminaarin itsemurhien vastuullisesta uutisoinnista.
Lue lisää: Mediaosaamisen lisääminen (Thl.fi)

Tästä seminaarista syntyi media-alan ammattilaisten laatima muistilista itsemurhista uutisointiin (Thl.fi, pdf).

Syksyllä 2020 avattiin kaikille avoin THL:n verkkokoulu itsemurhien ehkäisystä (Thl.fi).

Vuonna 2021 itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpano painottuu valtionavustusta saaneiden hankkeiden toiminnan aloittamiseen. Nämä hankkeet toimivat vuoden 2022 loppuun asti.

Toimijat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Timo Partonen
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
timo.partonen@thl.fi

Tekijä

Tina Stenberg

Luotu

13.04.2021

Viimeksi muokattu

19.03.2024