Järjestöjen sote-muutostuki – järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa

Lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Muuttuvassa toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysjärjestöjen on asemoiduttava uudella tavalla, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita. Järjestöjen sote-muutostuki -kokonaisuus tukee sote-järjestöjen osallistumista tulevaisuuden sote-keskusten ja alueellisten rakenneuudistusten valmisteluun sekä toimeenpanoon.

Tietoa Järjestöjen sote-muutostuesta SOSTEn verkkosivuilla

 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Ylläpitäjä
Satakunnan yhteisökeskus
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
Ylläpitäjä
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Ylläpitäjä
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Ylläpitäjä
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Ylläpitäjä
Artteli Kumppanuusyhdistys ry
Ylläpitäjä