Järjestöjen sote-muutostuki – järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa

Lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Muuttuvassa toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysjärjestöjen on asemoiduttava uudella tavalla, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita. Järjestöjen sote-muutostuki -kokonaisuus tukee sote-järjestöjen osallistumista tulevaisuuden sote-keskusten ja alueellisten rakenneuudistusten valmisteluun sekä toimeenpanoon.

Tietoa Järjestöjen sote-muutostuesta SOSTEn verkkosivuilla

 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Administrator
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Administrator
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Administrator
Artteli Kumppanuusyhdistys ry
Administrator
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Administrator
Satakunnan yhteisökeskus
Administrator
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
Administrator