Järjestöjen sote-muutostuki – järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Muuttuvassa toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysjärjestöjen on asemoiduttava uudella tavalla, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita. Järjestöjen sote-muutostuki -kokonaisuus tukee sote-järjestöjen osallistumista tulevaisuuden sote-keskusten ja alueellisten rakenneuudistusten valmisteluun sekä toimeenpanoon.

Tietoa Järjestöjen sote-muutostuesta SOSTEn verkkosivuilla

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Järjestöjen sote-muutostuki – järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa
Lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Muuttuvassa toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysjärjestöjen on asemoiduttava uudella tavalla, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita. Järjestöjen sote-muutostuki -kokonaisuus tukee sote-järjestöjen osallistumista tulevaisuuden sote-keskusten ja alueellisten rakenneuudistusten valmisteluun sekä toimeenpanoon.

Tietoa Järjestöjen sote-muutostuesta SOSTEn verkkosivuilla

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on organisoitu maakunnallisesti ja se tapahtuu valtakunnallisessa ohjauksessa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja alueelliset verkostojärjestökumppanit ovat sopineet yhteistyöstä sote-järjestöjen tukemiseksi maakunnissa sekä valtakunnallisesti. Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee lähivuodet sen puolesta, että sosiaali- ja terveysjärjestöt vakiinnuttavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. Teemme siis ihmisen sotea.

Järjestöjen sote-muutostuen työn tavoitteet ovat:

- Sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen rooli ja toimijaverkostot kuntien ja hyvinvointialueiden kumppaneina kansallisen sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi vakiintuvat osaksi suomalaista yhteiskuntaa sote-uudistuksessa alusta lähtien.

- Julkinen valta tunnistaa ja tunnustaa järjestötoiminnan merkityksen sote-palvelutuotannossa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, ja järjestöjen rooli näiden tehtävien toteuttamisessa on selkiintynyt.

- Järjestöjen tietojohtamista ja toiminnan näkyväksi tekemistä on vahvistettu tukemalla kansallisen tietopohjan yhdenmukaistamista.

Toimiaika

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen sote-muutostuki on käynnistynyt, ja sen toimiaika on 2021–2023. Sote-uudistuksen toimeenpano on käynnissä.

Toimijat

Järjestöjen sote-muutostuessa valtakunnallisesta osiosta vastaa SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, joka myös koordinoi kokonaisuutta. SOSTEn alaisuudessa työskentelee kolme työntekijää.

Maakuntien muutostukityötä hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, joka delegoi avustukset kuudelle eri alueelliselle verkostojärjestökumppanille. Heidän palveluksessaan työtä tekee seitsemän järjestöasiantuntijaa. Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta maakunnat ovat mukana yhteisessä kehittämisessä.

Kehittämisessä ovat mukana seuraavat kohderyhmät:

Järjestöt

- Maakunnalliset järjestöjen viralliset edustusrakenteet, maakunnalliset sosiaali- ja terveysjärjestöverkostot, valtakunnalliset sosiaali- ja terveysjärjestöjen aluetyöntekijät, sosiaali- ja terveysjärjestöt

Julkinen

- Kuntien ja hyvinvointialueiden ohjaukseen valtakunnan tasolla vaikuttavat virkamiehet, poliittiset päättäjät ja etujärjestöt, sote-uudistuksesta ja tietojohtamisesta vastaavat virkamiehet ministeriöissä ja keskusvirastoissa, hyvinvointialueiden rakenneuudistus- ja tulevaisuuden sotekeskushankkeiden osallisuudesta ja järjestöyhteistyöstä vastaavat henkilöt, kuntien hyte-työstä vastaavat henkilöt

Sidosryhmät ovat STEA, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta, valtakunnalliset sosiaali- ja terveysjärjestöt, SOSTEn verkostot ja maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Anita Hahl-Weckström
Yhteyshenkilön organisaatio
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
anita.hahl-weckstrom@soste.fi

Luotu

09.02.2022

Viimeksi muokattu

03.01.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Marinin hallitusohjelman mukaisesti sote-uudistus on organisoitu maakunnallisesti ja se tapahtuu valtakunnallisessa ohjauksessa: järjestöjen sote-muutostukikokonaisuuden suunnitelmassa on sovittu yhteistyöstä sote-järjestöjen tukemiseksi maakunnissa ja kansallisesti 

Päämäärä ja päätavoite

Päätavoitteena on sote-keskukset, joissa järjestöjen toiminta on mukana palveluketjuissa. 

Liitetiedostot ja linkit