Kainuu: Monialaisuus vahvistamaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä, OSAKSI -hanke

Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

OSAKSI -hankeen tavoitteena on parantaa so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta, oi­kea-ai­kai­suut­ta ja jat­ku­vuut­ta, laa­tua ja vai­kut­ta­vuut­ta se­kä pal­ve­lu­jen yh­teen­toi­mi­vuut­ta.

Kansallinen Työkyky-ohjelma:

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyokykyohjelma

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri)
Administrator
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri)
Administrator