Kainuu: Monialaisuus vahvistamaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä, OSAKSI -hanke

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

OSAKSI -hankeen tavoitteena on parantaa so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta, oi­kea-ai­kai­suut­ta ja jat­ku­vuut­ta, laa­tua ja vai­kut­ta­vuut­ta se­kä pal­ve­lu­jen yh­teen­toi­mi­vuut­ta.

Kansallinen Työkyky-ohjelma:

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyokykyohjelma

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kainuu: Monialaisuus vahvistamaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä, OSAKSI -hanke
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

OSAKSI -hankeen tavoitteena on parantaa so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta, oi­kea-ai­kai­suut­ta ja jat­ku­vuut­ta, laa­tua ja vai­kut­ta­vuut­ta se­kä pal­ve­lu­jen yh­teen­toi­mi­vuut­ta.

Kansallinen Työkyky-ohjelma:

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyokykyohjelma

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on että:

1. tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa on moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi ja asiakasvastaavamalli toiminnassa (Osittain jo toimii Hellä –hankkeen kautta)

 2. työ- ja toimintakyvyn tukemisen palvelukokonaisuus on yhteen sovitettu ja kuvattu sekä mallinnos julkaistu Innokylässä

3. asiakkaiden palvelupolut rakentuvat koordinoidusti ja ne ovat suunnitelmallisia, ei-pirstaleisia, vastuutyöntekijä/asiakasohjaus toteutuu

4. kehittäjäasiakasryhmät toimivat säännöllisesti

5. henkilöstön työ- ja toimintakyvyn tuen ja mittaamisen ym. osaaminen on vahvistunut

6. selvitys tuetun työllistämisen mallien edellytyksistä Kainuun sotessa

7. Kainuun sotessa on määritelty sosiaalisen työllistämisen paikat ja määrät

Toimiaika

Hank­keen to­teu­tu­sai­ka: 1.3.2020 – 31.1.2022 (eh­dol­li­se­na 31.12.2022 as­ti, mi­kä­li edus­kun­ta vah­vis­taa vuo­den 2022 mää­rä­ra­han ta­lou­sar­vios­saan).

Toimijat

Asiakkaat, sidosryhmät/verkostot (te-toimisto, kuntakokeilu, kela, aikuissosiaalityö yms.)

 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Kati Nevalainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
kati.nevalainen@kainuu.fi

Tekijä

Kati Nevalainen

Luotu

22.03.2021

Viimeksi muokattu

15.02.2023