Työkykyohjelmassa painopiste on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

STM: Työkykyohjelma

Seuraa Twitterissä: @Tyokykyohjelma 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Työkykyohjelma
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelmassa painopiste on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

STM: Työkykyohjelma

Seuraa Twitterissä: @Tyokykyohjelma 

Toimiaika

Työkykyohjelman toimikausi on 2019 - 2023.

Toimijat

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa Työkykyohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Mukana kehittämisessä ovat ne kunnat ja kuntayhtymät, joille STM on myöntänyt syksyllä 2020 valtionavustuksia, jotta ne voivat valmistella ja ottaa käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

THL ja TTL tukevat ohjelman toimeenpanoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa työkykyohjelman operatiivisesta toimeenpanosta. Työterveyslaitos (TTL) vastaa asiantuntijuusalueensa puitteissa työkyvyn tukeen liittyvästä mallintamisesta. THL ja TTL osallistuvat myös hankevalmistelun ja hankkeiden tukeen ja valtionavustushankkeiden arviointiin.

Tutustu THL:n Työkykyohjelma -sivuun

Ohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta

 1. Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskusta
 2. Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena
 3. Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista.
 4. Käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Työkykyohjelman valtionavustusta saavat alueelliset kehittämiskokonaisuudet 

 • Espoon työkykyhanke
 • Etelä-Pohjanmaa, TOIMEKSI-hanke 2020–2022
 • Homma haltuun – Toiveista työhön
 • Iisakki – Iisalmen työkykytiimi 
 • Kaveria ei jätetä -hanke 
   
 • Keski-Pohjanmaan Työkykyhanke, KP Työkyky
 • Keski-Uudenmaan Työkykyhanke 2020–2022
 • Meijän kyvyt käyttöön! 
 • Monialaisuus vahvistamaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä - OSAKSI
 • Osatyökykyisten työkyvyn tuki ja tuetun työllistymisen malli Vaasassa 
   
 • Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille, PALO
 • Pirkanmaan työkykyhanke
 • Siun Soten työkykyohjelma 2020–2022
 • Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä, TTO Päijät-Häme
 • Tunnista, ennaltaehkäise, ohjaa ja tue moniammatillisesti osatyökykyisiä, TEOT-hanke
   
 • Työkykyisempi Stadi - Työkykyohjelman toteuttaminen Helsingissä
 • Työkyky käyttöön
 • Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! 
 • Työkykyä Satakuntaan - Satakunnan työkyvyn kehittämishanke
 • Työkykyä tukemassa Kymenlaakso
   
 • Työkyvyn tuki 2020–2022 - Osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien palvelujärjestelmän kehittäminen Pietarsaaren, Luodon, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn kunnissa
 • Työtä - Etelä-Karjalan osatyökykyisten työkykyohjelma 2020–2022

Hankkeiden toteuttajat, yhteystiedot ja tavoitteet

Espoon työkykyhanke

Hankkeen toteuttaja: Espoon kaupunki (sosiaali- ja terveystoimi, työllisyyspalvelut)

Yhteystiedot: Kirsti Siikamäki, etunimi.sukunimi@espoo.fi, puh. 043 825 6267

Tuotetaan työttömille toimiva sote-palveluprosessi, jossa kytketään työllisyyskokeilu- ja tulevaisuuden sote-keskushankkeetyhteen ja tunnistetaan työttömien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeet nykyistä varhaisemmin. Työkykymalli on tarkoitettu koko Länsi-Uudenmaan hyödynnettäväksi. 

Hanke on mukana vain Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta -toimenpidekokonaisuudessa.

Etelä-Pohjanmaa, TOIMEKSI-hanke 2020–2022

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien kunnat, sosiaalityö, vammaispalvelut, TE-toimisto, Kela, TYP, ELY, työllisyyden kuntakokeilu, työterveys, sairaanhoitopiiri, Ohjaamot, hankkeet, kehittämisorganisaatiot, järjestöt, ammatilliset oppilaitokset, palveluntuottajat, Kuntoutussäätiö, asiakkaat
 
Yhteystiedot: Sirpa Bomberg, etunimi.sukunimi@eskoo.fi, puh. 050 474 6816, Harri Jokiranta, etunimi.sukunimi@seinajoki.fi, 040 774 8402

Hankkeessa on päätavoitteena edistää osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä sekä työ- toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja vahvistaa Etelä-Pohjanmaan kuntien (sekä Isonkyrön) sosiaali- ja terveydenhuollon, TE-toimiston, Kelan ja muiden sidosryhmien palvelukokonaisuutta toimintaympäristön muutosten sekä palvelutarpeen mukaisesti. Tavoitteena on, että kaikesta palvelusta tulee asiakkaalle lisäarvoa.   

Homma haltuun – Toiveista työhön

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Vaalijalan kuntayhtymä, Etelä- ja Pohjois-Savon maakunnat, Varkaus, Leppävirta, Joroinen, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Ristiina, Hirvensalmi, Pieksämäki ja Juva Kangasniemi, työllisyyspalvelut, Kela, TE-palvelut, Essote, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Kuntoutussäätiö, Kehitysvammaliitto, Ohjaamot, TE-toimisto, Kela, Mielenterveyden keskusliitto, Vates-säätiö

Yhteystiedot: Jenni Rytkönen, etunimi.sukunimi@vaalijala.fi, puh. 040 352 8758

Hankkeessa otetaan käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus. Hankkeessa selvitetään osuuskuntatoiminnan, yritystoiminnan ja Job center -mallin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia eri vammaisryhmille. Hankkeessa selvitetään osuuskuntatoiminnan, yritystoiminnan ja Job center -mallin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia eri vammaisryhmille sekä pilotoidaan alihankintamallia.
 
Hanke on mukana vain Tuetun työllistymisen menetelmät -toimenpidekokonaisuudessa.

Iisakki – Iisalmen työkykytiimi 

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Iisalmen kaupunki, Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä

Yhteystiedot: Tuuli Sokka-Hukkanen, etunimi.sukunimi@iisalmi.fi, puh. 040 779 4379

Hankkeessa tehostetaan palveluintegraatiota ja monialaisen palveluohjauksen toimintamallia työ- ja toimintakyvyn tukemiseksi. Hankkeessa tuotetaan sote-ammattilaisille työkaluja työttömien asiakkaiden työkyvyn tarpeen tunnistamiseen ja rakennetaan uudenlainen palvelupolku. 

Hanke on mukana vain Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta -toimenpidekokonaisuudessa.

Kaveria ei jätetä -hanke 

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Turku, Lieto, Laitila, Uusikaupunki, Paimio, Raisio, Naantali, Kaarina, Kemiönsaari, Kela, RISE, TE-toimisto, TYP, Vates-säätiö, Vamlas, Lihastautiliitto ry, Neuroliitto ry, Vammaisfoorumin työllisyysryhmä, Barona Oy, ForeData Oy, Winnova Oy

Yhteystiedot: Mika Helva, etunimi.sukunimi@turku.fi, puh. 040 124 6498

Hankkeessa käynnistetään työkyvyn tuen tarpeessa oleville asiakkaille henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun pilotointi. Hankkeessa pannaan täytäntöön haastavimmassa asemassa olevien työllisyyden edistämisen ekosysteemimalli esimerkkikunnissa (Turku, Lieto, Laitila ja Uusikaupunki).

Keski-Pohjanmaan Työkykyhanke, KP Työkyky

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, kunnat Halsua, Kaustinen, Kannus, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli, Pohjanmaan TE-toimisto, Kela, järjestöt ja sote-palvelut

Yhteystiedot: Iiris Jurvansuu, etunimi.sukunimi@soite.fi, puh. 044 780 9976

Hankkeessa muodostetaan asiakkaista ja asiakastyön ammattihenkilöistä koostuva moniammatillinen työkykyä tukeva työryhmä. Hankkeeseen sisältyy toiminnallisen työkyvyn arvioinnin kokeilu sekä ryhmämuotoisen ja yksilöllisen työhönvalmennuksen pilotointi. 

Keski-Uudenmaan Työkykyhanke 2020–2022

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusote, Uudenmaan TE-toimisto, Keski-Uudenmaan TYP, kuntien työllisyyspalvelut, järjestöt ja työnantajat

Yhteystiedot: Pirjo Laitinen-Parkkonen, etunimi.sukunimi@keusote.fi, puh. 040 182 5797

Hankkeessa käynnistetään ja vakiinnutetaan keskitetty monialaisen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin palvelu. Hankkeessa vahvistetaan laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta. Hankkeessa kehitetään palvelupolkuja ja vahvistetaan ammattilaisten osaamista ja verkostoyhteistyötä. Hankkeeseen sisältyy myös alihankintamallin pilotointi. 

Meijän kyvyt käyttöön! 

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kunnat (Hankasalmi, Laukaa, Wiitaunionin yhteistoimintalue + muut), Keski-Suomen TE-toimisto, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske, Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry, Kela

Yhteystiedot: Anneli Kuusinen-Laukkala, etunimi.sukunimi@ksshp.fi, puh. 050 319 8013

Hankkeessa jalkautetaan ennaltaehkäisevän palveluohjauksen ja varhaisen tuen malli sote-keskuksiin. Hankkeessa pilotoidaan yhteiskehittämistä kokemusasiantuntijoiden, asiakkaiden ja ammattilaisten kesken. Hankkeessa otetaan käyttöön omavalmentaja-/asiakasvastaavamalli, jossa asiakkaalla on yksi vastuuhenkilö. Hankkeessa myös pilotoidaan alihankintamallia.

Monialaisuus vahvistamaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä - OSAKSI

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kuntayhtymän jäsenet (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Suomussalmi, Sotkamo) TE-toimisto, Kela

Yhteystiedot: Marita Pikkarainen, etunimi.sukunimi@kainuu.fi, puh. 044 710 0862

Hankkeessa mallinnetaan monialainen työ- ja toimintakyvyn arviointitiimi. Hankkeessa mallinnetaan, laaditaan ohjeet ja kuvataan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteiset työ- ja toimintakyvyn arvioinnin- ja tuen prosessit. Hankkeessa selvitetään myös tuetun työllistymisen malleja. 

Osatyökykyisten työkyvyn tuki ja tuetun työllistymisen malli Vaasassa 

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Vaasan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, TYP, TE-toimisto, Kela, RISE, Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry., Pohjanmaan yhdistykset ry., TT-Botnia Oy

Yhteystiedot: Tatu Karppinen, etunimi.sukunimi@vaasa.fi, puh. 040 149 5223

Hankkeessa luodaan alueelle asiakaslähtöiset palveluohjauksen ja perhekeskuksen toimintamallit ja – prosessit (ml. työkyvyn tuen ja palvelutarpeen tunnistus ja arviointi, terveystarkastukset). Hankkeessa otetaan käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus. 

Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille, PALO 

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut, työllisyyspalvelut, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Kela, Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, sairaanhoitopiiri, työnantajat, kolmannen sektorin toimijat

Yhteystiedot: Nina Himsworth, etunimi.sukunimi@businessoulu.com, puh. 050 572 8533

Hankkeessa luodaan monialainen ja integroitu palvelumalli ja palvelupolut. Asiakkaalle nimetään omatyöntekijä, joka vastaa asiakasohjauksesta. Hankkeessa tuetaan ja vahvistetaan osatyökykyisen aktiivista osallistumista sekä omasta hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimista. 

Pirkanmaan työkykyhanke

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Tampereen kaupunki, Pirkanmaan kunnat, Kela, TE-toimisto, TYP, kolmas sektori, koulutuksen järjestäjät, maahanmuuttajien osaamiskeskus

Essi Lönnqvist, etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 806 3192

Hankkeessa rakennetaan verkostomainen ja integroitu työkyvyn tuen palvelukokonaisuus sekä varmistetaan yksilölliset palvelupolut.  Hankkeessa organisoidaan virtuaalinen Työkykytalo. Hankkeessa pilotoidaan ja luodaan myös kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ja muun tuen palvelutarjotin koko Pirkanmaalle. Hankkeessa pilotoidaan alihankintamallia.

Siun Soten työkykyohjelma 2020–2022

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden Siun Sote, Kela, TE-hallinto, järjestöt, paikalliset hankkeet, yritykset

Karri Poutanen, etunimi.sukunimi@siunsote.fi, puh.050 558 7536

Hankkeessa selkeytetään eri toimijoiden välistä työnjakoa ja samalla varmistetaan palvelupolkujen sujuvuus asiakkaan näkökulmasta vahvistamalla omatyöntekijä-työmallia. Hankkeessa selkeytetään ja mallinnetaan tuetun työllistämisen kuntoutuspolut. Hankkeessa selvitetään alihankintamallin toimintaedellytykset ja tehdään käyttöönottosuunnitelma sekä vahvistetaan asiakasosallisuuden toteutumista. 

Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä, TTO Päijät-Häme

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos, työllisyyden kuntakokeilu, TE-toimisto, Kela ja järjestötoimijat sekä asiakkaat

Yhteystiedot: Leila Kankainen, etunimi.sukunimi@phhyky.fi, puh. 050 559 7985

Hankkeessa kehitetään yhteistä hoito-, kuntoutus-, työkyvyn tuen ja asiakassuunnitelmatyötä sekä kirjaamisen tapoja. Hankkeessa rakennetaan yhteistyössä sujuvia ja joustavia palvelupolkuja sekä koulutetaan sote-alan ammattilaisia työ- ja toimintakyvyn tukemiseen. Hankkeessa otetaan käyttöön työ- ja toimintakyvyn arvioinnin mittareita, seurataan ja arvioidaan yhdessä asiakkaiden kanssa työ- ja toimintakyvyn muutosta. Hankkeessa pilotoidaan alihankintamallia.

Tunnista, ennaltaehkäise, ohjaa ja tue moniammatillisesti osatyökykyisiä, TEOT-hanke

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Vantaan ja Keravan kaupungit, työelämä-, sote-palvelut, Kela, TE-toimistot, vammaisneuvostot, HYTE-toimijat, järjestöt 

Yhteystiedot: Timo Aronkytö, etunimi.sukunimi@vantaa.fi, puh. 050 312 1678

Hankkeessa luodaan asiakassegmentointimalli, palvelukartasto ja palvelupolkukuvaus osatyökykyisen palvelukokonaisuudesta, kehitetään asiakassegmentointiin perustuvat palvelupolut ja kuvataan toimintamallit.  Hankkeessa luodaan moniammatilliset tiimityömallit ja työkyvyn asiakasvastaavamalli. 

Työkykyisempi Stadi - Työkykyohjelman toteuttaminen Helsingissä

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Helsingin kaupunki, KELA, Uudenmaan TE-toimisto, Metropolia ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot: Sami Niemi-Ruuth, etunimi.sukunimi@hel.fi, puh. 050 402 0603

Hankkeessa luodaan toimivia konsultatiivisia verkostoja sosiaali- ja terveyspalveluiden ja työllisyyspalveluiden välille sekä kehitetään monialaista palvelutarpeen arviointimallia. Hankkeessa parannetaan työttömien terveyspalveluiden saatavuutta ja kehitetään palveluketjuja. Laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta tarjotaan nykyistä suuremmalle asiakasmäärälle. Hankkeessa myös pilotoidaan alihankintamallia. 

Työkyky käyttöön

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Rovaniemen kaupunki, TYP, Kela, järjestöt, TE-hallinto, työterveyshuolto, yhdistykset

Yhteystiedot: Sanna Mäensivu, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi, puh. 040 521 2373

Hankkeessa edistetään palveluverkoston kykyä tunnistaa osatyökykyisten työkyvyn tuen tarpeita ja niihin vastaamisen tapoja. Hankkeessa vahvistetaan osatyökykyisten työ- ja toimintakykyä. Näkökulmana on osatyökykyisen omien voimavarojen vahvistaminen ja työllistymisen mahdollisuuksien parantaminen muuttuneessa työelämässä. 

Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! 

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote; Essoten alueen kunnat, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK (osatoteuttaja), KELA, TE-toimisto, työllisyyspalvelut, TYP, Ohjaamot, työterveyshuolto, hankkeet, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Vaalijala ky

Yhteystiedot: Pirjo Syväoja, etunimi.sukunimi@essote.fi, puh. 040 359 6749

Hankkeessa muodostetaan ”Työllistymisen kumppanuuspöytä”. Sote-keskukseen luodaan työllisyyden asiakasvastaavatoimintamalli ja moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi (ml. työterveys).  Asiakkaille tarjotaan omatyöntekijän ja moniammatillisen tiimin tuki sekä tarvittaessa elintapaohjaus/-valmennus. Hankkeessa pilotoidaan alihankintamallia.

Työkykyä Satakuntaan - Satakunnan työkyvyn kehittämishanke

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Ulvila, Merikarvia) Rauman kaupunki, Satakunnan TYP, TE-toimisto, Kela, SAMK, Sataedu, Tukiranka ry, Satakunnan yhteisökeskus

Yhteystiedot: Mari Niemi, etunimi.sukunimi@satasairaala.fi, puh. 044 707 7795

Hankkeessa vahvistetaan työllistymistä tukevaa kuntoutusosaamista peruspalveluissa.  Hankkeessa kehitetään työnjakoa sote-keskusten ja maakunnallisten toimijoiden välillä. Hankkeessa luodaan työllistämistä tukeva palvelupolku/toimintamalli Satakuntaan. Hankkeessa kehitetään pitkäaikaista työllistymisen tukea heikossa työmarkkinatilanteessa oleville.

Työkykyä tukemassa Kymenlaakso

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote, Kymsoten kunnat (Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Miehikkälä), TE-toimisto ja Kela, järjestöt ja kolmannen sektorin toimijat

Yhteystiedot: Lauri Lehto, etunimi.sukunimi@kymsote.fi, puh. 040 489 8652

Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan työkykytiimin toimintamalli, mallinnetaan osatyökykyisen työttömän asiakaslähtöinen palvelupolku ja rakennetaan digitaalinen asiakaspolku, konsultaatiomalli ja asiakasvastaavamalli. 

Työkyvyn tuki 2020–2022 - Osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien palvelujärjestelmän kehittäminen Pietarsaaren, Luodon, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn kunnissa

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Pietarsaaren kaupunki, Kela, TE-palvelut

Yhteystiedot: Pia Fraktman, etunimi.sukunimi@pietarsaari.fi, puh. 044 785 1525

Hankkeessa selkiytetään palvelujen koordinointia ja verkoston kokoonpanoa sekä tunnistetaan keskeisiä yhdyspintaprosesseja. Hankkeessa kuvataan aikuissosiaalityön, työvoiman palvelukeskuksen ja kuntouttavan työtoiminnan yhteiset palveluprosessit. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin menetelmiä kehitetään perusterveydenhuollossa. 

Työtä - Etelä-Karjalan osatyökykyisten työkykyohjelma 2020–2022

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote, Kaakkois-Suomen TE- toimisto, Kela eteläinen vakuutuspiiri

Yhteystiedot: Tea Pitkänen, etunimi.sukunimi@eksote.fi, puh. 040 139 0284

Hanke tavoittelee maakunnallista osatyökykyisten palvelumallia, jossa yhdistyy työllistymisen tuen palveluprosessin eri vaiheet monialaiseksi palvelukokonaisuudeksi ”Työllisyydentaloksi”, jossa on ”walk-in” ja sähköinen ”check-in” -palvelu. Hankkeessa pilotoidaan alihankintamallia.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Ritva Partinen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö.
Yhteyshenkilön organisaatio
Sosiaali- ja terveysministeriö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@stm.fi

Tekijä

Soila Veltheim

Luotu

15.09.2020

Viimeksi muokattu

26.10.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Työkykyohjelman tavoitteena on saada yksilöiden olemassa oleva työkyky käyttöön tukemalla työ- ja toimintakykyä ja työllistymistä sekä ehkäisemällä työkyvyttömyyttä. STM tukee työkykyohjelman tavoitteiden mukaisen toiminnan kehittämistä ja toimeenpanoa myöntämällä valtionavustusta hankkeille, jotka voivat olla kunnan tai kuntayhtymän toteuttamia.

Työkyvyn tuen palvelujärjestelmä koostuu pääosin STM:n hallinnonalan sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista. Ohjelmalla on vahva yhteys Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan, sote-rakenneuudistukseen ja sosiaaliturvan uudistamiseen.

Työkykyohjelman yhtenä tavoitteena on, että työkyvyn tuen palveluja on saatavilla tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja niistä vastaavissa maakunnissa sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt maakunnille.

Päämäärä ja päätavoite

Varhainen tuki ja asiakkaiden tarpeista lähtevät palvelut

Työkykyohjelmassa painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen.

STM:n toimenpiteiden tavoitteena on

 • lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta,
 • luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti,
 • kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi,
 • tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi.
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Ohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta:

 1. Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskusta
 2. Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena
 3. Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista.
 4. Käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Työkykyohjelma hyödyntää aiempien kehittämisohjelmien työtä ja tuloksia (muun muassa Osatyökykyisille tie työelämään -hanke eli OTE-kärkihanke).

Työkykyohjelman logo.

Aihealueet

Työllistyminen Työllisyys Osatyökykyisyys Osallisuus

Ilmiöt

Syrjäytyminen