Työkykyohjelmassa painopiste on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

STM: Työkykyohjelma
THL: Työkykyohjelma

Seuraa Twitterissä: @Tyokykyohjelma 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Työkykyohjelma
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelmassa painopiste on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

STM: Työkykyohjelma
THL: Työkykyohjelma

Seuraa Twitterissä: @Tyokykyohjelma 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Työkykyohjelman tarkoituksena on  

 • tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä,
 • ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä
 • lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

STM:n toimenpiteiden tavoitteena on

 • lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta,
 • luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti,
 • kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi,
 • tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi.
Toimiaika

Työkykyohjelman toimikausi on 2019 - 2023.

Toimijat

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa Työkykyohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Mukana kehittämisessä ovat ne kunnat ja kuntayhtymät, joille STM on myöntänyt syksyllä 2020 valtionavustuksia, jotta ne voivat valmistella ja ottaa käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

THL ja TTL tukevat ohjelman toimeenpanoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa työkykyohjelman operatiivisesta toimeenpanosta. Työterveyslaitos (TTL) vastaa asiantuntijuusalueensa puitteissa työkyvyn tukeen liittyvästä mallintamisesta. THL ja TTL osallistuvat myös hankevalmistelun ja hankkeiden tukeen ja valtionavustushankkeiden arviointiin.

Tutustu THL:n Työkykyohjelma -sivuun

Ohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta

 1. Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskusta
 2. Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena
 3. Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista.
 4. Käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Työkykyohjelman valtionavustusta saavat alueelliset kehittämiskokonaisuudet 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Ritva Partinen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö.
Yhteyshenkilön organisaatio
Sosiaali- ja terveysministeriö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@stm.fi

Tekijä

Soila Veltheim

Luotu

15.09.2021

Viimeksi muokattu

01.07.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Työkykyohjelman tavoitteena on saada yksilöiden olemassa oleva työkyky käyttöön tukemalla työ- ja toimintakykyä ja työllistymistä sekä ehkäisemällä työkyvyttömyyttä. STM tukee työkykyohjelman tavoitteiden mukaisen toiminnan kehittämistä ja toimeenpanoa myöntämällä valtionavustusta hankkeille, jotka voivat olla kunnan tai kuntayhtymän toteuttamia.

Työkyvyn tuen palvelujärjestelmä koostuu pääosin STM:n hallinnonalan sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista. Ohjelmalla on vahva yhteys Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan, sote-rakenneuudistukseen ja sosiaaliturvan uudistamiseen.

Työkykyohjelman yhtenä tavoitteena on, että työkyvyn tuen palveluja on saatavilla tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja niistä vastaavissa maakunnissa sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt maakunnille.

Päämäärä ja päätavoite

Varhainen tuki ja asiakkaiden tarpeista lähtevät palvelut

Työkykyohjelmassa painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen.

STM:n toimenpiteiden tavoitteena on

 • lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta,
 • luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti,
 • kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi,
 • tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi.
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Ohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta:

 1. Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskusta
 2. Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena
 3. Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista.
 4. Käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Työkykyohjelma hyödyntää aiempien kehittämisohjelmien työtä ja tuloksia (muun muassa Osatyökykyisille tie työelämään -hanke eli OTE-kärkihanke).

Työkykyohjelman logo.

Aihealueet

Työllistyminen Työllisyys Osatyökykyisyys Osallisuus

Ilmiöt

Syrjäytyminen