Kansallinen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke

Marinin hallitusohjelman (2020) yhtenä tavoitteena on ikäystävällisyyden vahvistaminen. Tavoitteeseen pyritään osaltaan parantamalla iäkkäiden palvelujen laatua ja saatavuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeen osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehtävää kehittämistyötä. Hanketta toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2023. 

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2022–2023 : Tavoitteet ja hankeopas

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.