Kansallinen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke

Marinin hallitusohjelman (2020) yhtenä tavoitteena on ikäystävällisyyden vahvistaminen. Tavoitteeseen pyritään osaltaan parantamalla iäkkäiden palvelujen laatua ja saatavuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeen osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehtävää kehittämistyötä. Hanketta toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2023. 

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2022–2023 : Tavoitteet ja hankeopas

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kansallinen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke
Lyhyt kuvaus

Marinin hallitusohjelman (2020) yhtenä tavoitteena on ikäystävällisyyden vahvistaminen. Tavoitteeseen pyritään osaltaan parantamalla iäkkäiden palvelujen laatua ja saatavuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeen osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehtävää kehittämistyötä. Hanketta toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2023. 

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2022–2023 : Tavoitteet ja hankeopas

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hanke on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankekokonaisuutta. Hankkeessa tuetaan kuntia ja uusia hyvinvointialueita niiden iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuuden kehittämisessä. Alueellisesti yhtenäisten toimintakäytänteiden rakentaminen iäkkäiden palveluihin laatusuosituksia noudattaen auttaa hyvinvointialueita myös niiden valmistautumisessa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen.

Hankkeen tavoitteita toteutetaan erityisesti Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuosille 2020–2023 annettuja sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää palvelujärjestelmää koskevia suosituksia toimeenpanemalla.

Toimiaika

Hanke toteutetaan vuosina 2022–2023. 

Toimijat

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeen toimijoiden alueelliset kokonaisuudet Innokylässä. Linkkien kautta pääset tutustumaan alueelliseen kehittämistyöhön. 

Etelä-Karjala: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Etelä-Pohjanmaa: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Etelä-Savo: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Helsinki: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Itä-Uusimaa: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Kainuu: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Kanta-Häme: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Keski-Pohjanmaa: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Keski-Suomi: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Keski-Uusimaa: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Kymenlaakso: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Lappi: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Länsi-Uusimaa: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Pirkanmaa: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Pohjanmaa: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Pohjois-Karjala: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Pohjois-Pohjanmaa: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Pohjois-Savo: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Päijät-Häme: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Satakunta: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Vantaa ja Kerava: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Varsinais-Suomi: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Satu Karppanen, Seija Viljamaa, Kaarina Tuokko
Yhteyshenkilön organisaatio
Sosiaali- ja terveysministeriö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@gov.fi

Tekijä

Kaarina Tuokko

Luotu

25.01.2022

Viimeksi muokattu

05.05.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Marinin hallitusohjelman (2020) yhtenä tavoitteena on ikäystävällisyyden vahvistaminen. Tavoitteeseen pyritään osaltaan parantamalla iäkkäiden palvelujen laatua ja saatavuutta. Kotona asumista tukevien palvelujen vahvistaminen ja kotihoidon resurssien riittävyyden turvaaminen on yksi keskeinen osa palvelujärjestelmään liittyvää toimenpidekokonaisuutta, jonka osa-alueita ovat muun muassa iäkkäiden palvelujen hyvän johtamisen varmistaminen sekä uusien työtapojen ja teknologisten välineiden käyttöön ottaminen. 

Päämäärä ja päätavoite

Hanke on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankekokonaisuutta. Hankkeessa tuetaan kuntia ja uusia hyvinvointialueita niiden iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuuden kehittämisessä. Alueellisesti yhtenäisten toimintakäytänteiden rakentaminen iäkkäiden palveluihin laatusuosituksia noudattaen auttaa hyvinvointialueita myös niiden valmistautumisessa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen.

Hankkeen tavoitteita toteutetaan erityisesti Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuosille 2020–2023 annettuja sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää palvelujärjestelmää koskevia suosituksia toimeenpanemalla.
 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeessa tavoiteltavat tulokset:

1. Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä

2. Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan

3. Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palvelujen laadun

4. Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla

Hankkeen neljän tavoitteen alle koottuja tarkennettuja laatusuosituksen mukaisia toimenpiteitä ja laatusuositukseen koottuja hyviä käytänteitä käytetään hyvinvointialueen kehittämistyön sisällöllisessä toteuttamisessa.