Kansallisen sote-tietotuotannon uudistaminen (Valtava-hanke)

Lyhyt kuvaus

Kansallisella sote-tietotuotannolla tarkoitetaan prosessia, jossa sosiaali- ja terveydenhuollossa syntyvä asiakas- ja potilastieto tai muu palvelutoiminnassa syntynyt tieto määritellään ja tuotetaan yhtenäisillä säännöillä ja periaatteilla siten, että se on yhtenäistä ja vertailukelpoista ja useiden toimijoiden hyödynnettävissä.

STM:n Toivo-ohjelman Valtava-hankkeessa uudistetaan kansallisten viranomaisten: THL:n, Kelan ja Valviran sote-tietotuotantoa. Hankkeessa yhtenäistetään kansallisesti käytettäviä tietosisältöjä ja kirjaamiskäytäntöjä, muodostetaan yhteinen tietotuotannon prosessi sekä kehitetään  tiedonhallintaratkaisuja eri toimijoiden tuottaman tiedon käsittelemiseksi.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator