Kansallisen sote-tietotuotannon uudistaminen (Valtava-hanke)

Lyhyt kuvaus

Kansallisella sote-tietotuotannolla tarkoitetaan prosessia, jossa sosiaali- ja terveydenhuollossa syntyvä asiakas- ja potilastieto tai muu palvelutoiminnassa syntynyt tieto määritellään ja tuotetaan yhtenäisillä säännöillä ja periaatteilla siten, että se on yhtenäistä ja vertailukelpoista ja useiden toimijoiden hyödynnettävissä.

STM:n Toivo-ohjelman Valtava-hankkeessa uudistettiin kansallisten viranomaisten: THL:n, Kelan ja Valviran sote-tietotuotantoa. Hankkeessa yhtenäistettiin kansallisesti käytettäviä tietosisältöjä ja kirjaamiskäytäntöjä, muodostettiin yhteinen tietotuotannon prosessi sekä kehitettiin  tiedonhallintaratkaisuja eri toimijoiden tuottaman tiedon käsittelemiseksi.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä