Kansallisen sote-tietotuotannon uudistaminen (Valtava-hanke)

Kansallisella sote-tietotuotannolla tarkoitetaan prosessia, jossa sosiaali- ja terveydenhuollossa syntyvä asiakas- ja potilastieto tai muu palvelutoiminnassa syntynyt tieto määritellään ja tuotetaan yhtenäisillä säännöillä ja periaatteilla siten, että se on yhtenäistä ja vertailukelpoista ja useiden toimijoiden hyödynnettävissä.

STM:n Toivo-ohjelman Valtava-hankkeessa uudistetaan kansallisten viranomaisten: THL:n, Kelan ja Valviran sote-tietotuotantoa. Hankkeessa yhtenäistetään kansallisesti käytettäviä tietosisältöjä ja kirjaamiskäytäntöjä, muodostetaan yhteinen tietotuotannon prosessi sekä kehitetään  tiedonhallintaratkaisuja eri toimijoiden tuottaman tiedon käsittelemiseksi.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.