Kansallisen sote-tietotuotannon uudistaminen (Valtava-hanke)

Kansallisella sote-tietotuotannolla tarkoitetaan prosessia, jossa sosiaali- ja terveydenhuollossa syntyvä asiakas- ja potilastieto tai muu palvelutoiminnassa syntynyt tieto määritellään ja tuotetaan yhtenäisillä säännöillä ja periaatteilla siten, että se on yhtenäistä ja vertailukelpoista ja useiden toimijoiden hyödynnettävissä.

STM:n Toivo-ohjelman Valtava-hankkeessa uudistettiin kansallisten viranomaisten: THL:n, Kelan ja Valviran sote-tietotuotantoa. Hankkeessa yhtenäistettiin kansallisesti käytettäviä tietosisältöjä ja kirjaamiskäytäntöjä, muodostettiin yhteinen tietotuotannon prosessi sekä kehitettiin  tiedonhallintaratkaisuja eri toimijoiden tuottaman tiedon käsittelemiseksi.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.