Keep it simple - Get is smart, innovaatiomyönteinen hankintatoimi

Lyhyt kuvaus

Mutkattomien innovaatiomyönteisten hankintamenettelyjen kehittämisellä vähennetään innovaatiotoiminnan haittoja ja tavoitellaan

  • Julkisten palvelujen vaikuttavuuden ja yhteentoimivuuden lisäämistä
  • Palvelujen korkeampaa laatua ja kustannustehokkuutta
  • Toimittaja- ja tuoteriippuvuuksien vähentämistä
  • Julkisten tutkimus- ja kehitysinvestointien tehostamista
  • Yritysten kasvua ja kansainvälistymistä
  • Innovaatioinvestointeihin kannustamista

 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Administrator
Administrator