Keep it simple - Get is smart, innovaatiomyönteinen hankintatoimi

Mutkattomien innovaatiomyönteisten hankintamenettelyjen kehittämisellä vähennetään innovaatiotoiminnan haittoja ja tavoitellaan

  • Julkisten palvelujen vaikuttavuuden ja yhteentoimivuuden lisäämistä
  • Palvelujen korkeampaa laatua ja kustannustehokkuutta
  • Toimittaja- ja tuoteriippuvuuksien vähentämistä
  • Julkisten tutkimus- ja kehitysinvestointien tehostamista
  • Yritysten kasvua ja kansainvälistymistä
  • Innovaatioinvestointeihin kannustamista

 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.