Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeessa edistetään toiminta-alueen osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta kehittämällä heidän tarpeisiinsa vastaavaa monialaista palvelukokonaisuutta, vahvistamalla ammattilaisten osaamista ja tuottamalla tietoa kehittämisen tueksi.

Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä (Keusote) toteuttaa hankkeen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja alueellisen yhteistyöverkoston kanssa vuosina 2020 - 2022. Hanke koostuu kahdesta toimenpidekokonaisuudesta, joita ovat 1) Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta ja 2) Tuetun työllistymisen menetelmät.

Hanke on osa Kansallista Työkykyohjelmaa.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Työkykyohjelma
Toimintamalli
Monialaisuus
Asiakastyö
Asiakas- ja palveluohjaus
Työkyky
Toimintakyky

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Vammaispalvelut
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Kuntouttava työtoiminta

Työkykyohjelma
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Verkostot
Yhteistyö
Monialaisuus