Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeessa edistetään toiminta-alueen osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta kehittämällä heidän tarpeisiinsa vastaavaa monialaista palvelukokonaisuutta, vahvistamalla ammattilaisten osaamista ja tuottamalla tietoa kehittämisen tueksi.

Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä (Keusote) toteuttaa hankkeen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja alueellisen yhteistyöverkoston kanssa vuosina 2020 - 2022. Hanke koostuu kahdesta toimenpidekokonaisuudesta, joita ovat 1) Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta ja 2) Tuetun työllistymisen menetelmät.

Hanke on osa Kansallista Työkykyohjelmaa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Keski-Uusimaa: Keski-Uudenmaan Työkykyhanke
Lyhyt kuvaus

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeessa edistetään toiminta-alueen osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta kehittämällä heidän tarpeisiinsa vastaavaa monialaista palvelukokonaisuutta, vahvistamalla ammattilaisten osaamista ja tuottamalla tietoa kehittämisen tueksi.

Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä (Keusote) toteuttaa hankkeen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja alueellisen yhteistyöverkoston kanssa vuosina 2020 - 2022. Hanke koostuu kahdesta toimenpidekokonaisuudesta, joita ovat 1) Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta ja 2) Tuetun työllistymisen menetelmät.

Hanke on osa Kansallista Työkykyohjelmaa.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeen päätavoitteet:

  • Käynnistää ja vakiinnuttaa Keusoten keskitetty monialainen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin palvelu.
  • Selkeyttää ja kehittää yhteistyöverkoston kanssa yhteensovitettavaa palvelukokonaisuutta ja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palvelupolkuja.
  • Vahvistaa Keusoten ja yhteistyöverkoston ammattilaisten työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja tuen osaamista.
  • Tuottaa ja kehittää työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja tuen palveluita tietoon pohjautuen.
  • Edistää vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palkkatyöhön työllistymistä kehittämällä Keusoten tuetun työllistymisen laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta.
  • Tukea työvalmentajien ja muiden työllistymistä edistävien ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmäosaamista.
  • Mallintaa ja kehittää Keusoten työllistymistä tukevaa sosiaalihuollon palvelupolkua tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, TE-toimiston, Kelan, ammatillisten erityisoppilaitosten ja muun verkoston kanssa.
Toimiaika

Käynnissä, 31.12.2022 asti.

Toimijat

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä (Keusote), Uudenmaan TE-toimisto, Kela, Keski-Uudenmaan TYP, kuntien työllisyyspalvelut, HUS:n IPS-hanke, järjestöt ja työnantajat.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Silja Wahlsten ja Mari Vihervaara-Nikulainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Keski-Uudenmaan sote (Keusote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@keusote.fi

Tekijä

Mari Vihervaara

Luotu

24.03.2021

Viimeksi muokattu

13.10.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat
Päämäärä ja päätavoite
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset
Tuotokset ja tulokset
Vaikutukset ja vaikuttavuus