Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeessa edistettiin toiminta-alueen osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta kehittämällä heidän tarpeisiinsa vastaavaa monialaista palvelukokonaisuutta, vahvistamalla ammattilaisten osaamista ja tuottamalla tietoa kehittämisen tueksi.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) toteutti hankkeen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja alueellisen yhteistyöverkoston kanssa vuosina 2020 - 2022. Hanke koostui kahdesta toimenpidekokonaisuudesta, joita ovat 1) Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta ja 2) Tuetun työllistymisen menetelmät.

Hanke oli osa Kansallista Työkykyohjelmaa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Keski-Uusimaa: Keski-Uudenmaan Työkykyhanke
Lyhyt kuvaus

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeessa edistettiin toiminta-alueen osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta kehittämällä heidän tarpeisiinsa vastaavaa monialaista palvelukokonaisuutta, vahvistamalla ammattilaisten osaamista ja tuottamalla tietoa kehittämisen tueksi.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) toteutti hankkeen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja alueellisen yhteistyöverkoston kanssa vuosina 2020 - 2022. Hanke koostui kahdesta toimenpidekokonaisuudesta, joita ovat 1) Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta ja 2) Tuetun työllistymisen menetelmät.

Hanke oli osa Kansallista Työkykyohjelmaa.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeen päätavoitteet:

 • Käynnistää ja vakiinnuttaa Keusoten keskitetty monialainen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin palvelu.
 • Selkeyttää ja kehittää yhteistyöverkoston kanssa yhteensovitettavaa palvelukokonaisuutta ja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palvelupolkuja.
 • Vahvistaa Keusoten ja yhteistyöverkoston ammattilaisten työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja tuen osaamista.
 • Tuottaa ja kehittää työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja tuen palveluita tietoon pohjautuen.
 • Edistää vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palkkatyöhön työllistymistä kehittämällä Keusoten tuetun työllistymisen laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta.
 • Tukea työvalmentajien ja muiden työllistymistä edistävien ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmäosaamista.
 • Mallintaa ja kehittää Keusoten työllistymistä tukevaa sosiaalihuollon palvelupolkua tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, TE-toimiston, Kelan, ammatillisten erityisoppilaitosten ja muun verkoston kanssa.
Toimiaika

Hanke päättyi 31.12.2022.

Toimijat

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä (Keusote), Uudenmaan TE-toimisto, Kela, Keski-Uudenmaan TYP, kuntien työllisyyspalvelut, HUS:n IPS-hanke, järjestöt ja työnantajat.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Silja Wahlsten
Yhteyshenkilön organisaatio
Keski-Uudenmaan sote (Keusote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@keusote.fi

Tekijä

Mari Vihervaara

Luotu

24.03.2021

Viimeksi muokattu

23.02.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

 

 

Päämäärä ja päätavoite

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeessa edistämme keskiuusmaalaisten osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta kehittämällä heidän tarpeisiinsa vastaavaa monialaista palvelukokonaisuutta, vahvistamalla ammattilaisten osaamista ja tuottamalla tietoa kehittämisen tueksi.

Toteutamme hankkeen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja alueellisen yhteistyöverkoston kanssa vuosina 2020-2022. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeen päätavoitteet:

 1. Käynnistää ja vakiinnuttaa Keusoten keskitetty monialainen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin palvelu.
 2. Selkeyttää ja kehittää yhteistyöverkoston kanssa yhteensovitettavaa palvelukokonaisuutta ja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palvelupolkuja.
 3. Vahvistaa Keusoten ja yhteistyöverkoston ammattilaisten työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja tuen osaamista.
 4. Tuottaa ja kehittää työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja tuen palveluita tietoon pohjautuen.
 5. Kehittää työkyvyn tuen tarpeiden varhaista tunnistamista ja tukemista Keusoten palveluissa, erityisesti terveysasemilla.
 6. Edistää vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palkkatyöhön työllistymistä kehittämällä Keusoten tuetun työllistymisen laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta.
 7. Tukea työvalmentajien ja muiden työllistymistä edistävien ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmäosaamista.
 8. Mallintaa ja kehittää Keusoten työllistymistä tukevaa sosiaalihuollon palvelupolkua tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, TE-toimiston, Kelan, ammatillisten (erityis-)oppilaitosten ja muun verkoston kanssa.
Tuotokset ja tulokset

Tuotokset ja tulokset on kuvattu hankkeen loppuraportissa.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Vaikutukset ja vaikuttavuus on kuvattu hankkeen loppuraportissa.