Lyhyt kuvaus

Kukunorin Propellipäät-hankkeen, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen LOV ME-hankkeen  sekä Diakonissalaitoksen Kanssala-hankkeen törmättyä yhteen hanketyöntekijät huomasivat, että hankkeilla on paljon yhteistä. Kaikki kolme hanketta edistävät kokeilevaa kehittämistä ja kokeilukulttuuria. Huomasimme siis olevamme samojen aiheiden äärellä ja näin päätimme myös lähteä levittämään yhdessä kokeilevan kehittämisen, yhteiskehittämisen ja kokeilukulttuurin sanomaa ja niiden edistämisestä saamiamme oppeja. Tämä kokonaisuuskin on siis eräänlainen yhteiskehittämiskokeilu. 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kukunori ry
Administrator
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
Administrator
Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Administrator
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
Administrator
Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Administrator
Kukunori ry
Administrator