Käyttäjän Pasi.Paksuniemi profiilikuva.
Etunimi
Pasi
Sukunimi
Paksuniemi
Organisaatio
Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Esittelyteksti
Hankevastaava Kakspy ry:n LOV ME-hankkeessa. Minua kiinnostaa mm. kokeileva yhteiskehittäminen, kokemustiedon juurtuminen SOTE-rakenteisiin sekä jalkapallo katsojana ja ikämiespelaajana.

Toimintamallit, joissa mukana

Kuvassa koulutusten vetäjän, Milla Mäkisen, piirtämä yksinkertainen palvelupolku.
Toimintamalli
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Mielenterveyspalvelut

CTT Logo
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Yhteiskehittäminen
Virtuaalifasilitointi
Kokemusasiantuntijuus
Kokeilu

Yhteiskehittämistä Citizen Think Tankin Miro-alustalla
Toimintamalli
Nuorisotyö
Mielenterveyspalvelut
Yhteiskehittäminen
Viestintä

CTT:n jäsenien pohdintaa Miro-ajatuskarttaohjelmistossa
Toimintamalli
Perhepalvelut
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Yhteiskehittäminen

Kuvassa on Elämänhallinnan huojuvan tornin prototyyppi eli ensimmäinen luonnosversio, joka on tehty puupalikoista, joihin jokaiseen on kirjattu elämänhallinnan kannalta merkityksellisiä asioita.
Toimintamalli
Kokeilu
Mielenterveys
Pitkäaikaistyöttömyys
Yhteiskehittäminen

Harrastustiimi
Toimintamalli
Kokeilu
Osallisuus
Mielenterveys
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto

Hyvän kohtaamisen resepti
Toimintamalli
Mielenterveys
Asiakasosallisuus
Kokeilu
Kokemusasiantuntijuus
Yhteiskehittäminen

Kädessä mustaa multaa, josta kasvaa vihreä taimi. keltainen teksti Kokemus voimavaraksi-kokemusasiantuntijoiden ohjaama ryhmätoimintamalli masennusta kokeneille
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki
Mielenterveys
Ryhmätoiminta
Hyvinvointi

Kuvassa näkyy pienoismalli, jonka kokemusasiantuntijat rakensivat työpajassa, jossa kerättiin elementtejä kokemusasiantuntijoiden palvelumuotoiluvalmennukseen. Malli kuvaa elementtejä, joita valmennuksessa ei pidä olla.
Toimintamalli
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Koulutuspalvelut
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto

Kuvassa näkyy ote varjostajien vihkosta, johon kerättiin tietoa siitä, mitä ohjaajat Lilinkotisäätiössä tekevät ja milloin ja omia näihin liittyviä huomioita.
Toimintamalli
Kokeilu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Mielenterveys
Yhteiskehittäminen

Kokemus on!
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus
Kokeilu

KYPS-info
Toimintamalli
Kokeilu
Kokemusasiantuntijuus
Yhteiskehittäminen
Mielenterveyspalvelut

Käyttäjälähtöinen kokeilevan kehittämisen prosessi
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Kokemusasiantuntijuus
Palvelumuotoilu
Kokeilu
Mielenterveys

Kuvassa mielen hyvinvointi-boksin yhteiskehittämistyöpajaan osallistuneita ihmisiä yhteisen pöydän ympärillä.
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut

Mustavalkoinen, piirretty mainoskuva "Äkkisyvää" esityksestä. Kuvassa koira kylvyssä.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Fasilitointi ja osallistuminen
Osallisuus
Kokeilu
Ryhmätoiminta

Osallisuutta arkeen teatterista
Toimintamalli
Kokeilu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus
Mielenterveys

Kuvassa näkyy musta liitutaulukangas, jolle kokemusasiantuntijat ovat piirtäneet, kirjanneet ja muotoilleet asioita, joita löytyy parhaasta palvelukohtaamisesta.
Toimintamalli
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Mielenterveys
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto

Kuvassa näkyy toipumiskartan ensimmäinen luonnosversio, joka on tuotettu yhteiskehittämispajassa pöydälle. Siitä löytyy piirroksia, rakennelmia ja sanoja paikoista, joita toipumiskartalla pitäisi olla, sekä niiden välillä risteileviä tietoja.
Toimintamalli
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Mielenterveys
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto

Toivon Ilta
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Kokeilu
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus
Mielenterveys

Uusi Piste - kokemusasiantuntijat osana matalan kynnyksen päihdepalveluja
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Päihdepalvelut
Yhteiskehittäminen
Kokeilu

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kuvassa Kanssalan Joonas ja Saara, Propellipäiden Milla ja LovMen Pasi ja Katriina iloisessa tapaamisessa.
Kokonaisuus
Aihealueet
Kokeilu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Osallisuus