KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kuntoutusverkosto (KUVE)
Lyhyt kuvaus

KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

KUVE toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi 1) luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta 2) vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa 3) vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin.

Verkosto on avoin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille järjestöille ja muille kuntoutuksen toimijoille.

Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö, puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta ja varapuheenjohtajana Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä. Verkoston sihteerinä ja yhteyshenkilönä toimii Päivi Opari SOSTEsta. Tervetuloa mukaan!

Toimiaika

KUVE on toiminut vuodesta 2015 lähtien.

KUVE toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi 1) luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta 2) vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa 3) vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin.

Tämänhetkinen vaikuttamissuunnitelma on tehty vuosille 2019-2023.

Verkosto on avoin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille järjestöille ja muille kuntoutuksen toimijoille.

Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö, puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta ja varapuheenjohtajana Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä. Verkoston sihteerinä ja yhteyshenkilönä toimii Päivi Opari SOSTEsta. 

Tervetuloa mukaan!

Toimijat
 1. ADHD-liitto
 2. Aivoliitto
 3. Aivovammaliitto
 4. A-klinikkasäätiö
 5. Allergia- iho ja astmaliitto
 6. Autismi- ja Aspergerliitto
 7. Avire Oy
 8. Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK
 9. Eläkeliitto
 10. Epilepsialiitto
 11. Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsiyhdistys
 12. Finnilco ry
 13. Hengitysliitto
 14. Hyvinvointiala HALI ry
 15. Hyvinvointikartano Kaisankoti
 16. If - Vakuutusyhtiö
 17. Into -etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
 18. Invalidiliitto
 19. Invalidiliiton Kuntoutus Oy
 20. Invalidisäätiö
 21. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 22. Kasvajat ry
 23. Kehitysvammaisten tukiliitto
 24. Kehitysvammaliitto
 25. Kela
 26. Keliakialiitto
 27. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
 28. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
 29. Keskuspuiston ammattiopisto
 30. Kiipulan kuntoutuskeskus
 31. Kirkkonummen kunta
 32. Kuntoutussäätiö
 33. Kuulo-Auris Oy
 34. Kuuloliitto
 35. Kuurojen liitto
 36. Lapin Muistiluotsiyhdistys
 37. Leikkiväki ry
 38. Lihastautiliitto ry
 39. LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
 40. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
 41. Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
 42. Mielenterveyden keskusliitto
 43. Miina Sillanpään säätiö
 44. MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
 45. Muistiliitto
 46. Munuais- ja maksaliitto
 47. Music Against Drugs
 48. Neuroliitto
 49. Näkövammaisten liitto
 50. Opteam
 51. Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
 52. Psoriasisliitto
 53. Satakunnan ammattikorkeakoulu
 54. Savonia-ammattikorkeakoulu
 55. Selkäydinvammaiset Akson ry
 56. Sininauhaliitto
 57. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 58. STTK
 59. Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
 60. Suomen Cp-liitto
 61. Suomen Diabetesliitto
 62. Suomen Fysioterapeutit ry
 63. Suomen Kilpirauhasliitto
 64. Suomen Kuntaliitto
 65. Suomen Kuntoutusohjaajien yhdistys
 66. Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
 67. Suomen Kuurosokeat ry
 68. Suomen Luustoliitto
 69. Suomen Migreeniyhdistys
 70. Suomen Paralympiakomitea
 71. Suomen Parkinsonliitto
 72. Suomen Psykologiliitto
 73. Suomen Reumaliitto
 74. Suomen Setlementtiliitto
 75. Suomen Sydänliitto
 76. Suomen Syöpäpotilaat
 77. Suomen Syöpäyhdistys
 78. Suomen Toimintaterapeuttiliitto
 79. Syömishäiriöliitto-SYLI ry
 80. TATU ry
 81. Tehy ry
 82. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 83. Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
 84. Työterveyslaitos
 85. Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY
 86. Työvalmennus Futuuri Oy
 87. Uudenmaan vammaispalvelusäätiö
 88. Valkeakosken kaupunki
 89. Vammaisfoorumi
 90. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS
 91. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
 92. Vanhustyön keskusliitto
 93. Vantaan kaupunki
 94. Vates
Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Opari
Yhteyshenkilön organisaatio
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.opari@soste.fi

Tekijä

Päivi Opari

Luotu

11.06.2020

Viimeksi muokattu

25.01.2021

Aihealueet

Kuntoutus

Ilmiöt

Verkostomainen valta voimistuu