KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kuntoutusverkosto (KUVE)
Lyhyt kuvaus

KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

KUVE toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi 1) luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta 2) vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa 3) vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin.

Verkosto on avoin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille järjestöille ja muille kuntoutuksen toimijoille.

Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö, puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta ja varapuheenjohtajana Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä. Verkoston sihteerinä ja yhteyshenkilönä toimii Päivi Opari SOSTEsta. Tervetuloa mukaan!

Toimiaika

KUVE on toiminut vuodesta 2015 lähtien.

KUVE toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi 1) luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta 2) vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa 3) vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin.

Tämänhetkinen vaikuttamissuunnitelma on tehty vuosille 2019-2023.

Verkosto on avoin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille järjestöille ja muille kuntoutuksen toimijoille.

Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö, puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta ja varapuheenjohtajana Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä. Verkoston sihteerinä ja yhteyshenkilönä toimii Päivi Opari SOSTEsta. 

Tervetuloa mukaan!

Toimijat
 1. ADHD-liitto
 2. Aivoliitto
 3. Aivovammaliitto
 4. A-klinikkasäätiö
 5. Allergia- iho ja astmaliitto
 6. Autismi- ja Aspergerliitto
 7. Avire Oy
 8. Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK
 9. Eläkeliitto
 10. Epilepsialiitto
 11. Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsiyhdistys
 12. Finnilco ry
 13. Hengitysliitto
 14. Hyvinvointiala HALI ry
 15. Hyvinvointikartano Kaisankoti
 16. If - Vakuutusyhtiö
 17. Into -etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
 18. Invalidiliitto
 19. Invalidiliiton Kuntoutus Oy
 20. Invalidisäätiö
 21. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 22. Jyväskylän kaupunki
 23. Kasvajat ry
 24. Kehitysvammaisten tukiliitto
 25. Kehitysvammaliitto
 26. Kela
 27. Keliakialiitto
 28. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
 29. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
 30. Keskuspuiston ammattiopisto
 31. Kiipulan kuntoutuskeskus
 32. Kirkkonummen kunta
 33. Kuntoutussäätiö
 34. Kuulo-Auris Oy
 35. Kuuloliitto
 36. Kuurojen liitto
 37. Lapin Muistiluotsiyhdistys
 38. Leikkiväki ry
 39. Lihastautiliitto ry
 40. LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
 41. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
 42. Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
 43. Mielenterveyden keskusliitto
 44. Miina Sillanpään säätiö
 45. MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
 46. Muistiliitto
 47. Munuais- ja maksaliitto
 48. Music Against Drugs
 49. Neuroliitto
 50. Näkövammaisten liitto
 51. Opteam
 52. Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
 53. Psoriasisliitto
 54. Satakunnan ammattikorkeakoulu
 55. Savonia-ammattikorkeakoulu
 56. Selkäydinvammaiset Akson ry
 57. Sininauhaliitto
 58. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 59. STTK
 60. Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
 61. Suomen Cp-liitto
 62. Suomen Diabetesliitto
 63. Suomen Fysioterapeutit ry
 64. Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry
 65. Suomen Kilpirauhasliitto
 66. Suomen Kuntaliitto
 67. Suomen Kuntoutusohjaajien yhdistys
 68. Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
 69. Suomen Kuurosokeat ry
 70. Suomen Luustoliitto
 71. Suomen Migreeniyhdistys
 72. Suomen Musiikkiterapiayhdistys ry
 73. Suomen Paralympiakomitea
 74. Suomen Parkinsonliitto
 75. Suomen Psykologiliitto
 76. Suomen Reumaliitto
 77. Suomen Setlementtiliitto
 78. Suomen Sydänliitto
 79. Suomen Syöpäpotilaat
 80. Suomen Syöpäyhdistys
 81. Suomen Toimintaterapeuttiliitto
 82. Syömishäiriöliitto-SYLI ry
 83. TATU ry
 84. Tehy ry
 85. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 86. Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
 87. Työterveyslaitos
 88. Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY
 89. Työvalmennus Futuuri Oy
 90. UKK-instituutti
 91. Uudenmaan vammaispalvelusäätiö
 92. Valkeakosken kaupunki
 93. Vammaisfoorumi
 94. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS
 95. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
 96. Vanhustyön keskusliitto
 97. Vantaan kaupunki
 98. Vates
Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Opari
Yhteyshenkilön organisaatio
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.opari@soste.fi

Tekijä

Päivi Opari

Luotu

11.06.2020

Viimeksi muokattu

08.09.2021

Aihealueet

Kuntoutus

Ilmiöt

Verkostomainen valta voimistuu