KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kuntoutusverkosto (KUVE)
Lyhyt kuvaus

KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

KUVE toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi 1) luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta 2) vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa 3) vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin.

Verkosto on avoin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille järjestöille ja muille kuntoutuksen toimijoille.

Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö, puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta ja varapuheenjohtajana Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä. Verkoston sihteerinä ja yhteyshenkilönä toimii Päivi Opari SOSTEsta. Tervetuloa mukaan!

Toimiaika

KUVE on toiminut vuodesta 2015 lähtien.

KUVE toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi 1) luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta 2) vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa 3) vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin.

Tämänhetkinen vaikuttamissuunnitelma on tehty vuosille 2019-2023.

Verkosto on avoin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille järjestöille ja muille kuntoutuksen toimijoille.

Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö, puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta ja varapuheenjohtajana Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä. Verkoston sihteerinä ja yhteyshenkilönä toimii Päivi Opari SOSTEsta. 

Tervetuloa mukaan!

Toimijat
 1. ADHD-liitto
 2. Aivoliitto
 3. Aivovammaliitto
 4. A-klinikkasäätiö
 5. Allergia- iho ja astmaliitto
 6. Ammattiopisto Live
 7. Autismiliitto
 8. Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK
 9. Eläkeliitto
 10. Epilepsialiitto
 11. Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsiyhdistys
 12. Finnilco ry
 13. Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
 14. Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry
 15. Hengitysliitto
 16. Hyvinvointiala HALI ry
 17. If - Vakuutusyhtiö
 18. Into -etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
 19. Invalidiliitto
 20. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 21. Jyväskylän kaupunki
 22. Kasvajat ry
 23. Kehitysvammaisten tukiliitto
 24. Kehitysvammaliitto
 25. Kela
 26. Keliakialiitto
 27. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
 28. Kuntoutussäätiö
 29. Kuulo-Auris Oy
 30. Kuuloliitto
 31. Kuurojen liitto
 32. Laurea-ammattikorkeakoulu
 33. Leikkiväki ry
 34. Lihastautiliitto ry
 35. Liikehäiriösairauksien liitto
 36. Live-säätiö sr
 37. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
 38. Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
 39. Mahdollisuus lapselle ry
 40. Mielenterveyden keskusliitto
 41. Miina Sillanpään säätiö
 42. MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
 43. Muistiliitto
 44. Munuais- ja maksaliitto
 45. Music Against Drugs
 46. Neuroliitto
 47. Näkövammaisten liitto
 48. Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
 49. Psoriasisliitto
 50. Satakunnan ammattikorkeakoulu
 51. Savonia-ammattikorkeakoulu
 52. Selkäydinvammaiset Akson ry
 53. Sininauhaliitto
 54. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 55. STTK
 56. Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
 57. Suomen Cp-liitto
 58. Suomen Diabetesliitto
 59. Suomen Fysioterapeutit ry
 60. Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry
 61. Suomen Kilpirauhasliitto
 62. Suomen Klubitalot ry
 63. Suomen Kuntaliitto
 64. Suomen Kuntoutusohjaajien yhdistys
 65. Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
 66. Suomen Kuurosokeat ry
 67. Suomen Luustoliitto
 68. Suomen Migreeniyhdistys
 69. Suomen Musiikkiterapiayhdistys ry
 70. Suomen Osteopaattiliitto 
 71. Suomen Paralympiakomitea
 72. Suomen Psykologiliitto
 73. Suomen Reumaliitto
 74. Suomen Sydänliitto
 75. Suomen Syöpäpotilaat
 76. Suomen Syöpäyhdistys
 77. Suomen Toimintaterapeuttiliitto
 78. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
 79. Syömishäiriöliitto-SYLI ry
 80. TATU ry
 81. Tehy ry
 82. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 83. Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
 84. Työterveyslaitos
 85. Työttömien keskusjärjestö ry
 86. UKK-instituutti
 87. Uudenmaan vammaispalvelusäätiö
 88. Valkeakosken kaupunki
 89. Vammaisfoorumi
 90. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS
 91. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
 92. Vanhustyön keskusliitto
 93. Vantaan kaupunki
 94. Vates
Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Opari
Yhteyshenkilön organisaatio
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.opari@soste.fi

Tekijä

Päivi Opari

Luotu

11.06.2020

Viimeksi muokattu

14.02.2023