KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kuntoutusverkosto (KUVE)
Lyhyt kuvaus

KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

KUVE toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi 1) luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta 2) vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa 3) vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin.

Verkosto on avoin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille järjestöille ja muille kuntoutuksen toimijoille.

Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö, puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta ja varapuheenjohtajana Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä. Verkoston sihteerinä ja yhteyshenkilönä toimii Päivi Opari SOSTEsta. Tervetuloa mukaan!

Toimiaika

KUVE on toiminut vuodesta 2015 lähtien.

KUVE toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi 1) luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta 2) vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa 3) vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin.

Tämänhetkinen vaikuttamissuunnitelma on tehty vuosille 2019-2023.

Verkosto on avoin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille järjestöille ja muille kuntoutuksen toimijoille.

Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö, puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta ja varapuheenjohtajana Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä. Verkoston sihteerinä ja yhteyshenkilönä toimii Päivi Opari SOSTEsta. 

Tervetuloa mukaan!

Toimijat
 1. ADHD-liitto
 2. Aivoliitto
 3. Aivovammaliitto
 4. A-klinikkasäätiö
 5. Allergia- iho ja astmaliitto
 6. Ammattiopisto Live
 7. Autismiliitto
 8. Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK
 9. Eläkeliitto
 10. Epilepsialiitto
 11. Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsiyhdistys
 12. Finnilco ry
 13. Fördundet Finlands Svenska Synskadade rf
 14. Hengitysliitto
 15. Hyvinvointiala HALI ry
 16. If - Vakuutusyhtiö
 17. Into -etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
 18. Invalidiliitto
 19. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 20. Jyväskylän kaupunki
 21. Kasvajat ry
 22. Kehitysvammaisten tukiliitto
 23. Kehitysvammaliitto
 24. Kela
 25. Keliakialiitto
 26. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
 27. Kuntoutussäätiö
 28. Kuulo-Auris Oy
 29. Kuuloliitto
 30. Kuurojen liitto
 31. Laurea-ammattikorkeakoulu
 32. Leikkiväki ry
 33. Lihastautiliitto ry
 34. Liikehäiriösairauksien liitto
 35. Live-säätiö sr
 36. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
 37. Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
 38. Mahdollisuus lapselle ry
 39. Mielenterveyden keskusliitto
 40. Miina Sillanpään säätiö
 41. MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
 42. Muistiliitto
 43. Munuais- ja maksaliitto
 44. Music Against Drugs
 45. Neuroliitto
 46. Näkövammaisten liitto
 47. Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
 48. Psoriasisliitto
 49. Satakunnan ammattikorkeakoulu
 50. Savonia-ammattikorkeakoulu
 51. Selkäydinvammaiset Akson ry
 52. Sininauhaliitto
 53. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 54. STTK
 55. Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
 56. Suomen Cp-liitto
 57. Suomen Diabetesliitto
 58. Suomen Fysioterapeutit ry
 59. Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry
 60. Suomen Kilpirauhasliitto
 61. Suomen Klubitalot ry
 62. Suomen Kuntaliitto
 63. Suomen Kuntoutusohjaajien yhdistys
 64. Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
 65. Suomen Kuurosokeat ry
 66. Suomen Luustoliitto
 67. Suomen Migreeniyhdistys
 68. Suomen Musiikkiterapiayhdistys ry
 69. Suomen Osteopaattiliitto 
 70. Suomen Paralympiakomitea
 71. Suomen Psykologiliitto
 72. Suomen Reumaliitto
 73. Suomen Sydänliitto
 74. Suomen Syöpäpotilaat
 75. Suomen Syöpäyhdistys
 76. Suomen Toimintaterapeuttiliitto
 77. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
 78. Syömishäiriöliitto-SYLI ry
 79. TATU ry
 80. Tehy ry
 81. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 82. Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
 83. Työterveyslaitos
 84. Työttömien keskusjärjestö ry
 85. UKK-instituutti
 86. Uudenmaan vammaispalvelusäätiö
 87. Valkeakosken kaupunki
 88. Vammaisfoorumi
 89. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS
 90. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
 91. Vanhustyön keskusliitto
 92. Vantaan kaupunki
 93. Vates
Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Opari
Yhteyshenkilön organisaatio
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.opari@soste.fi

Tekijä

Päivi Opari

Luotu

11.06.2020

Viimeksi muokattu

06.02.2023