KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kuntoutusverkosto (KUVE)
Lyhyt kuvaus

KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

KUVE toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi 1) luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta 2) vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa 3) vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin.

Verkosto on avoin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille järjestöille ja muille kuntoutuksen toimijoille.

Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö, puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta ja varapuheenjohtajana Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä. Verkoston sihteerinä ja yhteyshenkilönä toimii Päivi Opari SOSTEsta. Tervetuloa mukaan!

Toimiaika

KUVE on toiminut vuodesta 2015 lähtien.

KUVE toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi 1) luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta 2) vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa 3) vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin.

Tämänhetkinen vaikuttamissuunnitelma on tehty vuosille 2019-2023.

Verkosto on avoin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille järjestöille ja muille kuntoutuksen toimijoille.

Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö, puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta ja varapuheenjohtajana Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä. Verkoston sihteerinä ja yhteyshenkilönä toimii Päivi Opari SOSTEsta. 

Tervetuloa mukaan!

Toimijat
 1. ADHD-liitto
 2. Aivoliitto
 3. Aivovammaliitto
 4. A-klinikkasäätiö
 5. Allergia- iho ja astmaliitto
 6. Autismiliitto
 7. Avire Oy
 8. Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK
 9. Eläkeliitto
 10. Epilepsialiitto
 11. Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsiyhdistys
 12. Finnilco ry
 13. Fördundet Finlands Svenska Synskadade rf
 14. Hengitysliitto
 15. Hyvinvointiala HALI ry
 16. Hyvinvointikartano Kaisankoti
 17. If - Vakuutusyhtiö
 18. Into -etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
 19. Invalidiliitto
 20. Invalidiliiton Kuntoutus Oy
 21. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 22. Jyväskylän kaupunki
 23. Kasvajat ry
 24. Kehitysvammaisten tukiliitto
 25. Kehitysvammaliitto
 26. Kela
 27. Keliakialiitto
 28. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
 29. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
 30. Keskuspuiston ammattiopisto
 31. Kiipulan kuntoutuskeskus
 32. Kirkkonummen kunta
 33. Kuntoutussäätiö
 34. Kuulo-Auris Oy
 35. Kuuloliitto
 36. Kuurojen liitto
 37. Lapin Muistiluotsiyhdistys
 38. Laurea-ammattikorkeakoulu
 39. Leikkiväki ry
 40. Lihastautiliitto ry
 41. Live-säätiö sr
 42. LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
 43. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
 44. Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
 45. Mielenterveyden keskusliitto
 46. Miina Sillanpään säätiö
 47. MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
 48. Muistiliitto
 49. Munuais- ja maksaliitto
 50. Music Against Drugs
 51. Neuroliitto
 52. Näkövammaisten liitto
 53. Opteam
 54. Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
 55. Psoriasisliitto
 56. Satakunnan ammattikorkeakoulu
 57. Savonia-ammattikorkeakoulu
 58. Selkäydinvammaiset Akson ry
 59. Sininauhaliitto
 60. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 61. STTK
 62. Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
 63. Suomen Cp-liitto
 64. Suomen Diabetesliitto
 65. Suomen Fysioterapeutit ry
 66. Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry
 67. Suomen Kilpirauhasliitto
 68. Suomen Klubitalot ry
 69. Suomen Kuntaliitto
 70. Suomen Kuntoutusohjaajien yhdistys
 71. Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
 72. Suomen Kuurosokeat ry
 73. Suomen Luustoliitto
 74. Suomen Migreeniyhdistys
 75. Suomen Musiikkiterapiayhdistys ry
 76. Suomen Paralympiakomitea
 77. Suomen Parkinsonliitto
 78. Suomen Psykologiliitto
 79. Suomen Reumaliitto
 80. Suomen Setlementtiliitto
 81. Suomen Sydänliitto
 82. Suomen Syöpäpotilaat
 83. Suomen Syöpäyhdistys
 84. Suomen Toimintaterapeuttiliitto
 85. Syömishäiriöliitto-SYLI ry
 86. TATU ry
 87. Tehy ry
 88. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 89. Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
 90. Työterveyslaitos
 91. Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY
 92. Työvalmennus Futuuri Oy
 93. UKK-instituutti
 94. Uudenmaan vammaispalvelusäätiö
 95. Valkeakosken kaupunki
 96. Vammaisfoorumi
 97. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS
 98. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
 99. Vanhustyön keskusliitto
 100. Vantaan kaupunki
 101. Vates
Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Opari
Yhteyshenkilön organisaatio
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.opari@soste.fi

Tekijä

Päivi Opari

Luotu

11.06.2020

Viimeksi muokattu

23.08.2022

Aihealueet

Kuntoutus

Ilmiöt

Verkostomainen valta voimistuu