KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. 

KUVEn aloitteesta eduskuntaan perustettiin vuonna 2020 kansaedustajista koostuva Eduskunnan kuntoutusverkosto (EKKuve). KUVEn asiantuntemus on kansanedustajien käytettävissä ja verkostot toimivat tiiviissä yhteistyössä. Kaudella 2023-2027 EKKuven puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mira Nieminen (ps.) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Inka Hopsu (vihr.). Päivi Kiiskinen SOSTEsta ja Mika Ala-Kauhaluoma Kuntoutussäätiöstä toimivat Eduskunnan kuntoutusverkoston sihteereinä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kuntoutusverkosto (KUVE)
Lyhyt kuvaus

KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. 

KUVEn aloitteesta eduskuntaan perustettiin vuonna 2020 kansaedustajista koostuva Eduskunnan kuntoutusverkosto (EKKuve). KUVEn asiantuntemus on kansanedustajien käytettävissä ja verkostot toimivat tiiviissä yhteistyössä. Kaudella 2023-2027 EKKuven puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mira Nieminen (ps.) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Inka Hopsu (vihr.). Päivi Kiiskinen SOSTEsta ja Mika Ala-Kauhaluoma Kuntoutussäätiöstä toimivat Eduskunnan kuntoutusverkoston sihteereinä. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

KUVE toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi 1) luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta 2) vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa 3) vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin.

Verkosto on avoin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille järjestöille ja muille kuntoutuksen toimijoille.

KUVEssa toimii Lasten ja nuorten kuntoutuksen alatyöryhmä, joka perustettiin vuonna 2022 yhteisestä kiinnostuksesta nostaa esille niin lasten ja nuorten kuntoutumisen sudenkuoppia kuin myös sujuvia käytäntöjä. Työskentelyn tavoitteena on yhteisen innovoinnin tuloksena löytää uusia toimivia tapoja kuntoutusta tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä arjessa ilmeneviin haasteisiin vastaamiseksi ja monialaisen yhteistyön sujuvoittamiseksi. Tarkoituksena on myös nostaa esille järjestöjen keinoja vastata mm. perheiden ja eri ammattilaisten tarpeisiin sekä pohtia yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä – niin palvelujen saatavuuden kuin niihin ohjaamisen ja erilaisten toimintakulttuurien kannalta.

Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö, puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta ja varapuheenjohtajana Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä. Verkoston sihteerinä ja yhteyshenkilönä toimii Päivi Opari SOSTEsta. Tervetuloa mukaan!

Toimiaika

KUVE on toiminut vuodesta 2015 lähtien.

KUVE toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi 1) luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta 2) vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa 3) vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin.

Tämänhetkinen vaikuttamissuunnitelma on tehty vuosille 2019-2023.

Verkosto on avoin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille järjestöille ja muille kuntoutuksen toimijoille.

Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö, puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta ja varapuheenjohtajana Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä. Verkoston sihteerinä ja yhteyshenkilönä toimii Päivi Opari SOSTEsta. 

Tervetuloa mukaan!

Toimijat
 1. ADHD-liitto
 2. Aivoliitto
 3. Aivovammaliitto
 4. A-klinikkasäätiö
 5. Allergia- iho ja astmaliitto
 6. Ammattiopisto Live
 7. Autismiliitto
 8. Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK
 9. Eläkeliitto
 10. Epilepsialiitto
 11. Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsiyhdistys
 12. Finnilco ry
 13. Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
 14. Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry
 15. Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS), Kuntoutumistalo
 16. Hengitysliitto
 17. Hyvinvointiala HALI ry
 18. If - Vakuutusyhtiö
 19. Into -etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
 20. Invalidiliitto
 21. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 22. Jyväskylän kaupunki
 23. Kasvajat ry
 24. Kehitysvammaisten tukiliitto
 25. Kehitysvammaliitto
 26. Kela
 27. Keliakialiitto
 28. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
 29. Koulutuskeskus Salpaus
 30. Kuntoutussäätiö
 31. Kuulo-Auris Oy
 32. Kuuloliitto
 33. Kuurojen liitto
 34. Laurea-ammattikorkeakoulu
 35. Leikkiväki ry
 36. Lihastautiliitto ry
 37. Liikehäiriösairauksien liitto
 38. Live-säätiö sr
 39. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
 40. Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
 41. Mahdollisuus lapselle ry
 42. Mielenterveyden keskusliitto
 43. Miina Sillanpään säätiö
 44. MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
 45. Muistiliitto
 46. Munuais- ja maksaliitto
 47. Neuroliitto
 48. Näkövammaisten liitto
 49. Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
 50. Psoriasisliitto
 51. Riemu Finland ry
 52. Satakunnan ammattikorkeakoulu
 53. Savonia-ammattikorkeakoulu
 54. Selkäydinvammaiset Akson ry
 55. Sininauhaliitto
 56. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 57. Sovatek-säätiö
 58. Stadin ammattiopisto 
 59. STTK
 60. Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
 61. Suomen Cp-liitto
 62. Suomen Diabetesliitto
 63. Suomen Fysioterapeutit ry
 64. Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry
 65. Suomen Kilpirauhasliitto
 66. Suomen Klubitalot ry
 67. Suomen Kuntaliitto
 68. Suomen Kuntoutusohjaajien yhdistys
 69. Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
 70. Suomen kuulo- ja tukikoirat ry
 71. Suomen Kuurosokeat ry
 72. Suomen Luustoliitto
 73. Suomen Migreeniyhdistys
 74. Suomen Musiikkiterapiayhdistys ry
 75. Suomen Nivelyhdistys
 76. Suomen Osteopaattiliitto 
 77. Suomen Paralympiakomitea
 78. Suomen Psykologiliitto
 79. Suomen Reumaliitto
 80. Suomen Sydänliitto
 81. Suomen Syöpäpotilaat
 82. Suomen Syöpäyhdistys
 83. Suomen Toimintaterapeuttiliitto
 84. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
 85. Syömishäiriöliitto-SYLI ry
 86. TATU ry
 87. Tehy ry
 88. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 89. Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
 90. Työterveyslaitos
 91. Työttömien keskusjärjestö ry
 92. UKK-instituutti
 93. Uudenmaan TE-keskus
 94. Uudenmaan vammaispalvelusäätiö
 95. Valkeakosken kaupunki
 96. Vammaisfoorumi
 97. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS
 98. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
 99. Vanhustyön keskusliitto
 100. Vantaan kaupunki
 101. Vates
Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Kiiskinen
Yhteyshenkilön organisaatio
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.kiiskinen@soste.fi

Tekijä

Päivi Opari

Luotu

11.06.2020

Viimeksi muokattu

16.04.2024