Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kansa-koulu-hankkeet tarjoavat tukea hyvinvointialueille ja yksityisille palveluntuottajille sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämiseen ja kirjaamisosaamisen vahvistamiseen vuosien kokemuksella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Ahvenanmaa
Helsinki
Aihealueet
Sosiaalihuolto
RRP
Vaikuttavuus
Tiedonhallinta
Verkostot
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valtakunnallinen ruotsinkielinen kirjaamisasiantuntijoiden verkosto on tarjonnut tietoa, tukea ja verkostoitumista kirjaamisen ja sosiaalihuollon tiedonhallinnan äärellä ruotsinkielisille kirjaamis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Tiedonhallinta
Sosiaalihuolto
Verkostot
Yhteiskehittäminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aluekoordinaattoritoiminta on sosiaalialan osaamiskeskusten koordinoima, suunnitelmallinen, valtakunnallinen ja verkostomainen toimintatapa sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja kirjaamisen kehittämis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Arviointi ja tiedonkeruu
Yhteistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tuokio -arviointivälineen taustalla on kypsyysanalyysimalli, joka on kehitetty monitoimijaisen yhteistyön tukemiseksi hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kontekstissa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

THL kutsui yhdessä Aseman Lapset ry:n ja Opetushallituksen kanssa ammattilaisia (sosiaalitoimen, poliisin, koulun ja järjestöjen edustajia), vanhempia ja nuoria nuotiopiirille yhteiseen keskusteluu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Perhekeskus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Johtaminen
Ilmiöt
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan perhekeskuksen toimintarakenne, joka tukee eri toimijoiden yhteistyötä kaikilla toiminnan tasoilla asiakastasosta ylempään johtoon.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Sote-tilannekeskus
Ilmiöt
Verkostomainen valta voimistuu
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimen koordinaatio- ja tilannekeskus (SOTE TIKE) on alueellinen koordinaatio- ja tukikeskus Pohteen alueen eri sosiaali- ja terveystoimen yksiköille ja toimijoille 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Perhepalvelut
Kohtaaminen
Verkostot
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käsikirjan avulla pystymme toteuttamaan yhdessä luomalla toimintatavalla edellytykset lasten, nuorten ja perheiden kohtaamiseen, kuulemiseen, kunnioitukseen ja osallisuuteen perustuvan toimintakult

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Osaaminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyö järjestöjen ja seurakuntien yleishyödyllisen toiminnan kanssa on osa jokaisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen työtä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Verkostomainen valta voimistuu
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perusterveydenhuollon keskitetyssä chat-palvelussa asukkaan hoidontarpeen arvioinnista vastaavat sairaanhoitajat ja mahdollisesta jatkohoidosta lääkärit.