Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Verkosto on kansallinen foorumi yhteiskehittävälle vuoropuhelulle.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Kouvola
Kotka
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ratamokeskus ja  keskussairaala kuvataan 3D-skannattuina kuvina pilvipalveluun vapaasti käytettäväksi. Ammattilainen voi ohjata asiakasta "langattomasti ko.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueen järjestöyhdyshenkilön tehtävänä on huolehtia hyvinvointialueen yleishyödyllisen järjestö- ja seurakuntayhteistyön koordinoimisesta sekä yhteistyöhön liittyvien lakisääteisten velv

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Verkostot
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Maakunnallinen järjestöverkosto on järjestöjen ja seurakuntien vapaaehtoinen, vapaamuotoinen tapa järjestäytyä hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhteistyötä varten.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Aihealueet
Hyvinvointialue
Järjestöt
Päätöksenteko
Strategia
Yhteistyö
Ilmiöt
Demokratian murros
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sidosryhmäneuvosto on hyvinvointialueen lakisääteisiin vaikuttamistoimielimiin verrattava elin. Neuvosto koostuu hyvinvointialueelle olennaisimmista sidosryhmistä: kunnat, järjestöt ja yritykset.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Uusimaa
Aihealueet
Verkostot
Johtaminen
Ilmiöt
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käsikirja antaa sosiaali- ja terveysalan johtajille, asiantuntijoille ja kehittäjille ajatustyökaluja ja välineitä vaikuttavan verkostoyhteistyön järjestämiseksi, johtamiseksi ja kehittämiseksi. Kä

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Asiakas- ja palveluohjaus
Ennaltaehkäisy
Perhepalvelut
Ilmiöt
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapset puheeksi (LP) -palvelumalli on perhekeskustoimijoita koskeva malli, jossa lapsen toimiva arki tai lapsen arjen tukevat toimet yhteiseksi asiaksi. Lapset puheeksi -palvelumalli edellyttää yht

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Perhepalvelut
Johtaminen
Monialaisuus
Yhteistyö
Kumppanuus
Ilmiöt
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päivitetään perhekeskustoiminnan yhteistyörakenne.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Perhepalvelut
Moniammatillisuus
Monialaisuus
Tiimityö
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhdessä- tiimi on matalan kynnyksen  tiimi, jonka tavoittena on tukea perhettä moniamaatillisesti mahdollisimman varhain.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Varkaus
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Sosiaaliala
Sosiaalipalvelut
Osaaminen
Elinikäinen oppiminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kirjaamisklinikka tarkoittaa säännöllistä kokoontumista kirjaamiseen liittyvien kysymysten äärelle.